Particle earth with technology network circle over the photo blurred of cityscape background, technology and innovation, futuristic and cloud computing, internet of thing and 3d.

SAVONIA HANKKEET

Tutkimme, kehitämme, innovoimme

Soveltavaa tutkimusta ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi

Me Savonialla haluamme muuttaa maailmaa.

TKI-toimintaa toteutetaan työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja.

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti sekä työelämän tarpeisiin että koulutukseen.

Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

Uusimmat hankesivustot:

Kirurgisia suojakäsineitä puetaan käteen.

PrevInf

Aasian sairaanhoitajaopiskelijoiden kannustaminen terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden innovatiiviseen ja kestävään ehkäisyyn ja valvontaan.

Maisemakuva Kolin huipulta.

Ilmastoturvallisuus

Ilmastoturvallisuus on uusi näkökulma ilmastokriisiin ja luontokatoon. Ilmastoturvallisuus muodostuu ilmastonmuutoksen hillinnästä, varautumisesta ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Tietokonegrafiikalla teksti Game Over? Continue!

Game Over? – Continue!

Rakennamme nuorten kanssa pelitapahtumia nuorille, samalla nuoret oppivat uusia työelämän tietoja ja taitoja, joista he koostavat portfolionsa.