Particle earth with technology network circle over the photo blurred of cityscape background, technology and innovation, futuristic and cloud computing, internet of thing and 3d.

SAVONIA HANKKEET

Tutkimme, kehitämme, innovoimme

Soveltavaa tutkimusta ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi

Me Savonialla haluamme muuttaa maailmaa.

TKI-toimintaa toteutetaan työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja.

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti sekä työelämän tarpeisiin että koulutukseen.

Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

Uusimmat hankesivustot:

Koivusta sahatun viipaleen päällä mustikkamuffinseja.

Agri-Food Network

Tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon ruokaketjun yhteistyötä ja innovointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke vahvistaa Agri-Food klusterin toimintaa ja roolia alueen ruokaketjun kehittäjänä.

Abstraktia tietokoneella luotua taidetta, jossa sininen savumainen aalto leijailee sinisen eri sävyissä tummalla taustalla.

Tasapainoa työhön – Voimavaroja arkeen naisvaltaisille aloille

TasapainoaTyöhön (ESR+) -hanke edistää naisvaltaisten alojen työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Jäärvimaisema aamuhämärässä.

Digitalisaatio kestävän luontomatkailun edistäjänä
– Digireitit Pohjois-Savo

Hankkeessa tuotetaan virtuaalisesti koettavia luontoreittejä Tiilikkajärven, Tahkon ja Puijon alueilta.