Particle earth with technology network circle over the photo blurred of cityscape background, technology and innovation, futuristic and cloud computing, internet of thing and 3d.

SAVONIA HANKKEET

Tutkimme, kehitämme, innovoimme

Soveltavaa tutkimusta ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi

Me Savonialla haluamme muuttaa maailmaa.

TKI-toimintaa toteutetaan työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja.

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti sekä työelämän tarpeisiin että koulutukseen.

Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.

Uusimmat hankesivustot:

Puinen työpöytä huoneessa ja sen takana seinällä karttoja.

Simulaatiomallit teollisissa prosesseissa – SitePro

Simulaatiomallit tarjoavat yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden simuloida ja mallintaa monimutkaisia järjestelmiä, prosesseja ja ilmiöitä ennen konkreettisia muutoksia.

Mies kastelee kasvia, joka on muodoltaan vihreä nuoli oikealle yläviistoon.

Kestävää kasvua Pk-yrityksille

Tarjoamme konkreettisia työkaluja kestävän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Water splash.

Arctic Water Excellence

AWE – Arctic Water Excellence -hanke yhdistää Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamisen elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi.