Hankkeen tiedot

NimiHyvinvointiteknologian koulutustuote: käyttöönoton ja käytön koulutus
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä30.6.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Kekäläinen
KuvausTavoitteena on madaltaa uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää kynnystä, kertoa käyttöön liittyvistä haasteista ja käyttöönoton ongelmista sekä lisätä hyvinvointiteknologian ja siihen liittyvien palveluiden käyttöä laajalla rintamalla.

WelTech-projektin tavoitteita ovat:
- kehittää, koostaa ja pitää koulutuskokonaisuuksia hoitohenkilökunnalle, alan opiskelijoille ja opettajille,
- perehtyä ja hyödyntää uusinta teknologiaa koulutuskokonaisuuksissa,
- tukea itsenäistä asumista ja helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä,
- madaltaa uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää kynnystä, kertoa käyttöön liittyvistä haasteista ja käyttöönoton ongelmista ja
- lisätä hyvinvointiteknologian ja siihen liittyvien palveluiden käyttöä laajalla rintamalla.
KehittämistarveDigitaalisuus ja esineiden Internet (IoT) on aiheuttanut rakennemuutoksen yhteiskunnassamme. Rakennemuutos näkyy vahvasti myös hoitoalalla jatkuvasti muuttuvana työnkuvana. WelTech-hankkeessa kehitetään ja pidetään koulutuskokonaisuuksia hoitohenkilökunnalle ja alan opiskelijoille. Koulutuksilla halutaan madaltaa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää kynnystä ja erityisesti helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä. Hankkeessa mitataan kehitettyjen koulutuskokonaisuuksien laatua kyselyillä.

WelTech-projektissa luodaan koulutuskokonaisuuksia ja pidetään koulutuksia hoitohenkilökunnalle, alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutukset toteutetaan pääosin Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä. Hankkeessa perehdytään uusimpaan teknologiaan, jolla voidaan helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä. Kuopion kaupunki ja yhteistyötahot ovat vahvasti hankkeessa mukana tarjoamalla tiloja hankkeen käyttöön ja tuomalla henkilökuntaa koulutuksiin. Itä Suomen yliopisto arvio projektin aikana pidettävien koulutuksien vaikuttavuutta.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020