Hankkeen tiedot

NimiKuopio Health Lab - Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö
Aloituspäivä1.12.2017
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Jääskeläinen
KuvausTerveysteknologian tuotekehitys ja -testausympäristö-hankkeen päätavoitteina ovat:
I. Täydentää alueellista terveysteknologian palvelu- ja TKI-tarjontaa
II. Hyödyntää Savonian olemassa olevia tila-, laite- ja ohjelmistoresursseja sekä osaamista terveysteknologian
tuotekehitys- ja testausympäristössä
III. Luoda terveysteknologia-alan toimijoille Kuopio living lab- kokonaisuuteen kuuluvaa alkuvaiheen palvelutarjontaa
tuotekehityksen ja testauksen osana
KehittämistarveKuopion alue on profiloitunut terveysalan osaamis- ja kehittämiskeskuksena, jonka tutkimuslaitokset ja yritykset tuottavat kansainvälisesti merkittäviä terveysalan tutkimustuloksia ja ratkaisuja. Kuopiossa on nyttemmin visioitu terveysteknologian noususta muiden alueen kasvualojen rinnalle merkittäväksi tuotannon alaksi. Jotta Kuopion visio
toteutuu, tulee alueelle luoda terveysteknologian palveluympäristö, joka vastaa niin terveysteknologiaa tuottavien kuin sitä hyödyntävienkin toimijoiden tarpeisiin. Savonia-ammattikorkeakoulu on lähtenyt yhteistyössä muiden alueen toimijoiden, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin sekä alan yritysten kanssa kokoamaan Kuopio Health-kokonaisuutta, johon kytkeytyy merkittävänä osana myös terveysteknologian tutkimus-, tuotekehitys- ja testauspalvelut.

Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö (HealthLab)-hankkeessa
kehitetään terveysteknologia-alan toimijoille tuotekehitys- ja testausympäristö, jossa pystytään tukemaan asiakkaiden tuotekehitysprosessia sen eri vaiheissa. Hankkeessa suunniteltavassa ja toteutettavassa kokonaisuudessa on kolmeen terveystekniikan aihealueeseen kehitettävät ympäristöt: käytettävyyden testaus- ja kehitys, terveyspelien, simulaatioiden ja -sovellusten testaus- ja kehitys sekä EMC-testaus. Ympäristö tarjoaa alan palveluja yrityksille, julkisorganisaatioille, tutkija- ja opiskelijaryhmille sekä aloittaville yrittäjille.
ToimenpiteetHankkeen sisältö on jaettu 5 työpakettiin:
1. Terveysteknologian käytettävyyden testaus- ja kehitysympäristö
2. Terveyspelien, -simulaatioiden ja -sovellusten testaus- ja kehitysympäristö
3. EMC-laboratorion testauskaluston täydentäminen ja käyttöönotto
4. Lääkintälaitteiden EMC-testien akkreditointi
5. Hankkeen hallinto ja viestintä
TuloksetHankkeen tuloksia ovat:
1. Toimiva terveysteknologian käytettävyyden testaus- ja kehitysympäristö, joka palvelee yrityksiä ja muita asiakkaita.
2. Toimiva terveyspelien, -simulaatioiden ja -sovellusten testaus- ja kehitysympäristö, jossa yritykset ja muut asiakkaat saavat apua testaus- ja kehitystarpeissaan sekä koulutusta pelien kehittämiseen ja pelillistämiseen.
3. Lääkintälaitteiden EMC-testaukseen soveltuva akkreditoitu EMC-laboratorio palveluineen

Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat:
- Terveysteknologia-alan yritykset saavat nopeamman tuotekehitysprosessin, vähemmän tuotekehityksen virheitä,
oikeaan asiakastarpeeseen vastaavat tuotteet, jotka täyttävät terveydenhuollon alan vaatimukset.
- Asiakkaat saavat käyttöönsä tuotteita, jotka ovat testattuja, sisällöltään alan vaatimuksia vastaavia sekä oikeaan alan
tarpeeseen vastaavia.
- Alueelle käynnistyy, kasvaa ja siirtyy enemmän kansainvälisesti menestyviä terveysteknologia-alan yrityksiä.
- Alueelle syntyy uutta liiketoimintaa ja osaamista
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020