Hankkeen tiedot

NimiErikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa
Aloituspäivä1.9.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivuthttp://www.hamk.fi/kotek-erko
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarkku Viita
KuvausKyseessä olevan erikoistumiskoulutuksen suunnittelu tehdään seuraavien osatavoitteiden kautta:
• Käytetään hyväksi olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja kehitetään niitä tavoitteellisesti edelleen (laatu, määrä,
fokusointi) erikoistumiskoulutuksen suunnittelun edellyttämällä tavalla
• Tehdään aihealueeseen liittyviä teknologiakartoituksia sekä suunnitellaan ja resursoidaan erikoistumiskoulutukseen
sopivia oppimisympäristöjä
• Vertaillaan alan parhaita erikoistumiskoulutustasoisia koulutusmalleja kansainvälisesti
• Dialogia käyden (mm. haastattelut, yhteiset työpajat, arviointivaiheet) yhteistyössä työelämäorganisaatioiden
(hakemuksen 5.4. mainitut kohderyhmät) kanssa suunnitellaan ja kokeillaan nykyteknologian hyväksikäytön
erikoistumiskoulutukseen soveltuvia oppimisympäristöjä hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille
• Suunnittelun kohteena olevaan erikoistumiskoulutukseen liittyvien osaamistarpeiden ennakointi, analysointi ja uusien osaamisalueioden tunnistaminen tehdään työelämäorganisaatioiden ja korkeakoulujen välisenä dialogina (mm. haastattelut, yhteiset työpajat, arviointivaiheet)
KehittämistarveNykyteknologian osaaminen ja hyväksikäyttö ikäihmisten kotihoidossa muodostaa pitkäaikaisen tarpeen, johon
liittyvän asiantuntijuuden kehittyminen vaatii vähintään puolen vuoden intensiivisen koulutuksen. Kehittämisen
kohteena olevan erikoistumiskoulutuksen yhteys tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä hyvinvointialan
tutkimukseen ja kehitykseen on suuri. Erikoistumiskoulutuksen merkitys yhteiskunnallisesti on myös suuri ja se on
tärkeä osa hyvinvointialan elinikäistä oppimista. Osaamisen vaativuustaso vastaa korkeakoulutasoisen
tutkintokoulutuksen tasovaatimuksia. Näiden ominaisuuksien johdosta nykyteknologian hyväksikäyttöä ikäihmisten
kotihoidossa tulee kouluttaa nimenomaan erikoistumiskoulutuksena.
ToimenpiteetErikoistumiskoulutuksen sisältö tulee kohdistumaan nykyteknologian hyväksikäyttöön osana mm.:
• turvallista kotiympäristöä
• turvallista liikkumista
• turvallista lääkehoitoa ja muuta kliinistä hoitotyötä
• turvallista ravitsemusta
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy ammattikorkeakouluihin valtakunnallinen työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus, jonka
avulla voidaan tuottaa tietoa ja osaamista nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa. Hankkeessa
keskitytään yhteiseen tekemiseen sekä osatoteuttajien kesken että yhdessä kotihoidon eri organisaatioiden kanssa
siten, että yhteistyö on koordinoitua ja tuottaa yhteiset valtakunnalliset tulokset.

Suunnittelun kohteena olevan erikoistumiskoulutuksen oppimistavoitteina ovat mm.:
- ymmärtäminen turvallisesta kotiympäristöstä
- ikäihmisten asumisen vaarojen/riskien tunnistaminen ja arviointi
- teknologisten ratkaisujen käytön osaaminen
- teknologisten ratkaisujen hyväksikäytön suunnittelu
- ikäihmisten asiakaskohtainen toteutuksen suunnittelu
- palveluorganisaatiokohtaisia case-toteutuksia pienissä ryhmissä
- asiakaskohtaisten ja organisaatiokohtaisten toteutusten arviointi ja kehitystoimet

Pitkällä aikavälillä hanke aikaansaa nopeampaa ja parempaa palvelukykyä suomalaisissa kotihoidon organisaatioissa;
samalla nopeuttaen ja tehostaen asiakaskohtaista palvelua ja kehitystä, joka parantaa ikäihmisten elämän laatua ja
pidentää elinikää.
KumppanitHanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat:
- Savonia-ammattikorkeakoulu
- Turun ammattikorkeakoulu
- Oulun ammattikorkeakoulu

Benchmarking kohteita ovat mm.:
• Tallinna Ülikool
• Umeå Universitet
• VIA University College
• University of Leeds
RahoittajaESR+ 2021-27