Hankkeen tiedot

NimiBiotalouden erikoistumiskoulutus - innovaatioita ja osaamista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä Itä-Suomen kasvu- ja rakennemuutosalalle
Aloituspäivä1.2.2018
Lopetuspäivä30.6.2020
www-sivuthttp://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/etusivu
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHarri Auvinen
KuvausHankkeen tavoite on kehittää ja pilotoida uusi Itä-Suomalainen malli (IS-BioErkko) työelämälähtöiselle oppimisille UEF-Karelia-Savonia yhteistyönä yhdessä biotalousyritysten kanssa. Tämä tavoite voidaan jakaa seuraaviin osatavoitteisiin:

1. IS-BioErkko (30 opintopistettä) konkreettisena tavoitteena on kouluttaa 45 (15 opiskelijaa/korkeakoulu) korkeakoulututkinnon suorittanutta ammattilaista biotalouden erikoisosaajaksi haettavan hankkeen aikana?
2. IS-BioErkko koulutuksessa luodaan uusia työskentelytapoja, joilla voidaan edistää työssä ja koulutuksessa olevien henkilöiden sekä työorganisaatioiden kehittymistä ja sopeutumista yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin (biotalous).
3. IS-BioErkossa hyödynnetään uusimpia ja parhaita kotimaisia ja kansainvälisiä kokemuksia työelämälähtöisen oppimisen malleja ja ympäristöjä korkeakouluissa (benchmarking).
4. Koulutuksessa otetaan käyttöön verkko-oppimisen menetelmiä, jossa IS-BioErkko toimii tiennäyttäjänä ja mahdollistaa työssä olevien joustavamman osallistumisen koulutukseen.
5. IS-BioErkko kehittäminen koulutusvientituotteeksi.
6. IS-BioErkko vahvistaa Itä-Suomen vetovoimaa ja tunnettavuutta biotalouden edelläkävijänä myös kansainvälisesti.
7. IS-BioErkko on sosiaalinen innovaatio, joka parantaa taloudellista, sosiaalisia ja toiminnallista suorituskykyä.
KehittämistarveHankkeen tarkoituksena on kehittää itäsuomalainen malli biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (IS-BioErkko) yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa ja tuottaa osaamista Itä-Suomalaisten biotalousyritysten tarpeisiin ja parantaa rakennemuutoksessa olevan alan ammattilaisten työllistymistä. Biotalous ja sen tuomat uudet haasteet sekä mahdollisuudet asettavat elinkeinoelämän uudenlaisten ratkaisujen äärelle. Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja siten kattaa laajan ja monipuolisen toimintakentän, joka vaatii ammattirajat ylittävää osaamista.

Erikoistumiskoulutus on uusi, lakisääteinen korkeakoulujen koulutusmuoto ja se on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Erikoistumiskoulutuksia järjestetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä aloilla, joissa ei ole tarjolla tutkintotavoitteista koulutusta. IS-BioErkon kehittämisestä vastaa Itä-Suomen yliopisto (UEF) sekä Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulut. Yritysyhteistyö on erityisen tärkeä IS-BioErkon kehittämisessä, jotta koulutus saadaan vastaamaan työelämän tarpeita. Yrityksissä koulutustarve kohdistuu toimihenkilöihin, keskitasoon ja johtoon. Erikoistumiskoulutus toimii myös mahdollisena muuntokoulutuksena biotalouteen korkeakoulutetuille työttömille.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020