Hankkeen tiedot

NimiHyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.10.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Arpola
Kuvaus
KehittämistarveYksi Pohjois-Savon merkittävimmistä osaamisalueista on terveys- ja hyvinvoinnin osaaminen ja tutkimus sekä niihin perustuvat yritykset. Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kautta yritykset saavat sekä osaavaa henkilökuntaa että tukea tutkimus- ja tuotekehitykseen. Lisäksi koulutus- ja tutkimusorganisaatiot tarvitset tietoa elinkeinoelämän osaamis- ja koulutustarpeista. Terveys- ja hyvinvointiyrityksissä sekä organisaatioissa työvoima on pääosin osaavaa ja koulutettua, mutta terveydenhuollon teknistyminen ja digitalisoituminen asettavat ammattiosaamiselle uudenlaisia haasteita. Yritykset ja julkinen sektori kaipaavatkin oppilaitoksilta yhä enemmän täydennys- ja tilauskoulutuksia, joita voidaan räätälöidä organisaation tarpeiden mukaan. Koulutussektorin tulisi vastata yhä paremmin tulevaisuuden osaamistarpe siin.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020