Hankkeen tiedot

NimiMuotoilua kiertotalouteen opintokokonaisuus
Aloituspäivä1.11.2017
Lopetuspäivä30.9.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSirpa Ryynänen
KuvausHankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja toimintaa kiertotalouden käytännön toteutusten tasolla. MUKI-hankkeessa kehitetään kiertotalouden periaatteiden mukaista materiaalien käytön monialaista osaamista ja koulutustarjonnan osuvuutta - resurssiviisautta. Tavoitteena on uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöideoiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen konseptointi yritysten kanssa yhteistyössä. Yritysyhteistyöprojekteissa opiskelijat kehittävät ja testaavat ideoita monialaisesti todellisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on saavuttaa elinkaariajattelun ja kiertotalouden mukaista taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Yhtenä toimintamallina opintokokonaisuudessa ovat nopeat kokeilut, jolloin yrityksen kanssa löydetään potentiaaliset kehitysaihiot jatkokehitykseen. Ketterässä kehittämisessä työskennellään yrityksen ja erehdyksen kautta, kuitenkin jokin palvelutuote tai tuoteidea osoittautuu kokeilussa ylivoimaiseksi. Yritysyhteistyöprojektit synnyttävät uudenlaisia aineetonta arvontuotantoa.
KehittämistarveHankkeen ideana on toteuttaa yhteinen opintokokonaisuus kiertotaloudesta ja tulevaisuuden ratkaisuista muotoilun näkökulmaa painottaen. Opintokokonaisuus koostuu kaikille avoimista digitaalisista luennoista, materiaaleista ja käytännön työpajoista sekä työelämälle tehtävistä projekteista. Kokonaisuus muodostuu kolmesta 10 op:n opintokokonaisuudesta: Kiertotalouden perusteet 10 op, Kiertotalouskonseptien kehittäminen 10 op, joka sisältää aiheen soveltamisen projekteissa ja kansainvälisyyteen suuntaava Transition Design syventävät opinnot 10 op
ToimenpiteetProjektissa suunitellaan ja toteutetaan yhteinen Kiertotalouden -opintokokonaisuus.
Opintokokonaisuuksien rakennetta ja sisältöjä pyritään muokkaamaan /muuttamaan ketterästi kuunnellen opiskelijoita. Opintokokonaisuudet viedään yhteiselle digitaaliselle oppimisalustalle, jossa toimii avoin verkkoyhteisö. Opintokokonaisuuksien toteutukselle pyritään löytämään osittain sama aikataulu, jolloin yhteiset luennot/työpajat ja keskustelut onnistuvat välimatkoista huolimatta.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaSäätiöt