Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon vesi-infra
Aloituspäivä1.9.2017
Lopetuspäivä31.5.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPatryk Wójtowicz
Kuvaus
KehittämistarvePohjois- ja Ylä-Savon pintavesien tila vaatii monin paikoin merkittäviä parannustoimia. Maatalous on yksi suurimmista
vesistökuormittajista alueella ja nykyisten arvioiden mukaan kuormitusta on mahdollista vähentää. Tässä hankkeessa
laaditaan alueen vesiensuojelun osaamiskeskittymälle kehittämissuunnitelma, jonka painopiste on maataloudessa.
Suunnitelmalla edistetään maakunnan vesiensuojeluun tarvittavien toimenpiteiden ja infrastruktuurin kehittämistä,
mikä pitää sisälläään maakunnan pinta- ja pohjavesien suojelun asiantuntijayhteistyön tiivistämisen ja tehostamisen,
vesistöjen suojelumenetelmien kehittämisessä tarvittavaa infrastruktuurin uudistamisen sekä maakunnan vahvan
vesistöosaamisen näkyvyyden ja kuuluvuuden lisäämisen valtakunnallisesti. Hanke toteutetaan Luken, Savonia-amk:n
ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteistyönä. Kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa sekä
infrastruktuurin teknisten kehittämistoimien suunnittelussa käytetään asiantuntijapalveluita parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi. Hanke tukee vahvasti maakunnan ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatetta, koska
alueen elinvoimaisen maataloustuotannon jatkuvuus vaatii ympäristöhaittojen minimoimista ja alueelle soveltuvia
vesiensuojelutoimia.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR lump sum 2014-2020