Hankkeen tiedot

NimiRuokalaakso
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.3.2021
www-sivutwww.ruokalaakso.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJenni Lappi
KuvausHankkeessa pyritään luomaan toimintamalli Pohjois-Savon elintarvikesektorin kehittämiselle. Tavoitteena on saada aikaan konkreettinen yhteistyöverkosto eri toimijoiden välille alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda toiminnasta pysyvä konsepti Pohjois-Savoon.

Hankkeessa luodaan toimintamalli ns. yhden luukun palvelulle, jossa asiakas voi saada palvelua keneltä tahansa toimijoista tarvelähtöisesti ja jonka kautta toimijat voivat tarjota yrittäjälle toistensa tai yhteistyökumppaneiden osaamista. Maakunnan houkuttelevuutta yritysten sijoittumispaikaksi voidaan myös lisätä palvelukonsepteja tuotteistamalla ja markkinointia tehostamalla.

Hankkeessa luodaan uusia yhteistoimintamuotoja myös toimijaorganisaatioiden (UEF, Savonia, Savogrow) yhteistyön kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Samalla luodaan pelisäännöt toimijoiden välisen avoimuuden ja toisaalta yrityksiin liittyvien tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Yhteistyöllä pyritään myös kehittämään toimijaorganisaatioiden omaa osaamista ja sitä kautta helpottamaan osaamisen välittymistä ruokaketjun toimijoille.
KehittämistarveRuokalaakso-hankkeen perusta on Itä-Suomen Yliopiston keväällä 2017 tekemässä esiselvityshankkeessa. Tässä esiselvityksessä ilmeni, että useat elintarvikealan yritykset tarvitsevat apua tuotekehitykseen, analyysipalveluihin, markkinointiin, osaamisen kartoittamiseen ja lisäämiseen, tuote-, tuoteryhmä ja kuluttajatutkimuksiin sekä laajempiin selvityksiin toimialallaan. Myös yritysten välisen yhteistoiminnan kehittäminen on ajankohtaista. Elintarviketeknologisen osaamisen puute maakunnassa on monelle pienelle ja innovatiiviselle yritykselle yksi kehittymisen pullonkauloista, koska pienillä yrityksillä ei ole omia tuotekehitysresursseja ja siksi ne tarvitsevat keskitettyjä palveluja.
ToimenpiteetToimenpide 1: Pohjois-Savon elintarvikealan yrityksiä palvelevan uuden toimintamallin luominen.
Toimenpide 2: Yritysten analyysipalveluiden kartoitus ja valmius palveluiden tuottamiseen.
Toimenpide 3: Elintarvikealan osaamistason nostaminen Pohjois-Savossa lisä- ja täydennyskoulutuksin.
Toimenpide 4: Hankkeen koordinointi, tiedottaminen ja viestintä.
Tulokset
KumppanitItä-Suomen yliopisto, Savonia, Kehitysyhtiö Savogrow
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020