Hankkeen tiedot

NimiKiertotalouden materiaalit älykkäissä elementtisuodattimissa
Aloituspäivä1.9.2017
Lopetuspäivä31.10.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausTämän kehitys- ja pilotointihankkeen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa jäte- ja hulevesisuodattimien prototyyppejä, joissa hyödynnetään kiertotalouden materiaaleja ja adsorbentteja kuten kierrätysmuovia, modifioitua biohiiltä, jätekipsiä, biopolymeerejä sekä luonnollista biofilmiä. Lisäksi näihin suodattimiin voidaan integroida älykkäitä antureita, joiden avulla suodattimien toimintaa voidaan seurata paikan päällä tai etäkäyttöisesti.
KehittämistarveVäestönkasvu, ympäristöongelmat ja kaupungistuminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka pakottavat maailman väestön muuttamaan kulutustottumuksiaan ja pyrkimään kohti entistäkin tehokkaampaa materiaalien hyödyntämistä. Maailmanlaajuisesti lisääntyvä kierrätysmateriaalien käyttö ja kansainvälisen kierrätysliiketoiminnan kasvu edellyttävät kuitenkin kierrätysmateriaaleille soveltuvien käyttökohteiden löytämistä siten, että kierrättäminen olisi kestävällä pohjalla olevaa kaupallisesti kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi eräs merkittävä kierrätysmuovien käyttökohde voisi olla jäte- ja hulevesien ja kaasujen puhdistukseen tarvittavien suodatinten rakenteet. Hulevedet ovat uuden lainsäädännön myötä kaupunkien vastuulla ja siten niiden imeyttäminen, ohjaaminen ja sisältämien ravinteiden tai raskasmetallien talteenotto on erityisen tärkeää.
Toimenpiteet
TuloksetJäte- ja hulevesisuodatinten prototyyppejä testataan Kuopion kaupungin hulevesikosteikoissa ja hulevesiränneissä. Koska prototyypit valmistetaan ja testataan Kuopiossa, voidaan prototyypin toiminnasta saatujen testitulosten avulla parantaa suodattimien ominaisuuksia nopeallakin aikataululla. Hankkeen aikana valmistuvista suodatinten prototyypeistä voidaan pilotoinnin kautta edetä kaupalliseen suodatintuotantoon yritysyhteistyön kautta. Yritykset voivat osallistua suodatinelementtien kehittämiseen tai integroimiseen olemassa oleviin tuotteisiin jo hankkeen aikana.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020