Hankkeen tiedot

NimiVirtuaalinen klinikka - innovaatiokeskittymä suun terveydenhoitoon
Aloituspäivä1.10.2017
Lopetuspäivä29.2.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKaarina Sirviö
KuvausKansalaisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä vähenee.
Organisaatioissa / Työntekijöillä digiosaamista sekä käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun osaamista suun terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen
Sähköiset palvelut ovat osa työtä
Suun terveyspalveluiden laadun vahvistuminen Vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat

KehittämistarveSuun terveydenhuollon palvelut ovat tärkeä alue meneillään olevassa sote-uudistuksessa, jossa yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisen mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestään ja elämästään omatoimisesti ja tarvittaessa ammattilaisten tukemana. Myös Kuopion kaupungin strategiaan on kirjattu, että kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennalta ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Tässä luotettavalla tiedolla ja digitaalisilla palveluilla on olennainen rooli. STM julkaisu (2014) Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena -Sote-tieto hyötykäyttöön – strategia 2020 korostaa kansalaisen aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa. Tavoitteeksi esitetään, että vuoteen 2020 luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä tukevat palvelut ovat kansalaisen saatavilla ja auttavat kansalaista elämänhallinnassa ja oman tai lähiomaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Digitalisaation avulla voidaan kehittää sähköiseen asiointiin kansalaiselle uudenlaisia ratkaisuja asuinpaikasta ja palvelunantajasta riippumatta. Sähköiset ohjaus- ja omahoitopalvelut sekä niihin kytketty omien tietojen hallinta ja itsearviointityökalut voivat tukea myös suun terveysongelmien ennaltaehkäisyä ja palvelun tarpeen itsearviointia. Tarvetta suun terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehittämiseen on selkeä; niitä on vähän verrattuna muihin terveydenhuollon palveluihin. Digitaaliset suun terveydenhuollon palvelujen tuottamismallit muuttavat perinteistä palvelutoimintaa. Se edellyttää toimintatapojen muutosta myös suun terveydenhuollon ammattilaisilta.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa virtuaalinen suun terveydenhuollon palveluympäristösuun terveydenhuollon palveluntuottajien alalla toimivien yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä

Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020