Hankkeen tiedot

NimiTilatason toimien ympäristö- ja kustannustehokkuus nautakarjatiloilla
Aloituspäivä1.6.2017
Lopetuspäivä31.5.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPasi Eskelinen
KuvausHankkeen ensisijaiset tavoitteet:
1) Selvittää nurmen fosfori- ja typpilannoituksen taloudellinen optimi viljelijän ja ympäristön näkökulmasta
2) Määrittää nykyisin tarjolla olevien erilaisten lietelantalogistiikan vaihtoehtojen suhteellinen kustannustehokkuus liukoisen fosforin huuhtouman vähentämisessä
3) Määrittää kokeellisesti ilmastonmuutoksen vaikutusta lannan ravinteiden huuhtoutumiseen
4) Kehittää edellisten pohjalta nautakarjatilan vesiensuojelun toimintaohjetta ja välittää toimintaohje kattavasti kohdeyleisön saataville
KehittämistarveKeskeiset tilatason ratkaisut nautakarjatilalla, joihin jokainen nautatila joutuu ottamaa kantaa, ovat lannoitteiden määrän säätö ja karjanlannan sijoitusmenetelmien vaihtoehdot.
1. Nurmen fosfori- ja typpilannoituksen taloudellinen optimi viljelijän ja ympäristön näkökulmasta
2. Nautakarjan lietteen levitysmenetelmien erot ravinteiden huuhtoutumiseen nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa
Toimenpiteet
TuloksetTutkimustulosten avulla saamme tarkemman käsityksen nurmiviljely- ja nautakarjatalousalueen ravinnekuormituksen vähennyskeinojen kustannustehokkuudesta. Ensimmäistä kertaa P- ja N- lannoituksen optimointiin yhdistetään myös nautakarjatiloilla oleva karjanlannan käyttö. Olosuhdesäädeltävän pintavaluntasimulaattorin käyttö on tieteellisesti erittäin korkeatasoinen kokeellinen lähestymistapa. Tietääksemme laitteisto on ainutlaatuinen ja sillä saadaan kansainvälisesti merkityksellistä tietoa ravinteiden huuhtoutumisesta lumipeitteisillä alueilla ja sen mallintamisesta ilmaston muuttuessa. Tulosten avulla voidaan aikaisempaa paremmin arvioida vesien suojelun ja kunnostuksen tavoitteiden alueellista realistisuutta.
KumppanitPäätoteuttaja on Luonnonvarakeskus ja savonia ammattikorkeakoulu avustaa asiantuntijatiedoilla sekä tiedottamisessa.
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020