Hankkeen tiedot

NimiLämpökuvaus nautojen hoidon tukena
Aloituspäivä8.1.2018
Lopetuspäivä30.6.2021
www-sivutkuna.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSalla Ruuska
KuvausLämpökuvauksen hyötykäyttöä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä on tutkittu paljon, mutta tuottajien käyttöön soveltuvia applikaatioita ei ole testattu eikä otettu käyttöön. Lämpökuvauksesta tiedetään karjatiloilla vähän, vaikka sillä on paljon potentiaalia eläinten hoidon tukemisessa.

Hankkeen tavoitteena on edistää nautakarjan hyvinvointia lämpökuvauksen avulla. Hankkeessa keskitytään ei-ammattimaiseen lämpökuvaukseen. Tarkoituksena on kehittää viljelijöiden käyttöön soveltuvia ohjeistuksia lämpökuvauksesta.

Lämpökuvaus on eläimelle riskitön tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan havaita varhaisessa vaiheessa mm. vammoja ja tulehduksia. Kuvaaminen on nopea tapa löytää ongelmakohdat. Esimerkiksi utaretulehdusten, jalkaongelmien tai sorkkaongelmien havainnointi kuvauksen avulla olisi hyödyksi niin eläimelle kuin tuottajallekin.
KehittämistarveTuotantoeläinten sairastamisen kokonaiskustannukset ovat iso rasite maatalousyrittäjille. Mikäli sairauksiin puututaan ennen tuotannon alenemista tai vakavampia oireita, parannetaan eläimen hyvinvointia sekä kestävyyttä ja säästetään kustannuksissa. Lämpökuvauksen avulla voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa mm. vammoja ja tulehduksia. Hankkeessa keskitytään nautakarjan ei-ammattimaiseen lämpökuvaukseen. Hankkeen tavoitteena on testata tuottajien käyttöön soveltuvia lämpökuvauslaitteita sekä laatia käytännönläheisiä ohjeita kuvaamiseen ja kuvien tulkintaan eläinten hoidon tukena. Nautakarjatilalliset ja muut sidosryhmät saavat tietoa lämpökuvauksesta ja testattuja malleja nautojen hoidon tueksi.

Lisätietoa: http://kuna.savonia.fi/
Toimenpiteet- Tiedon koostaminen nautojen lämpökamerakuvauksesta ja kuvien tulkinnasta.
- Lämpökuvausohjeistuksen luominen ja testaaminen niin tutkimusnavetoissa kuin yksityisillä nautatiloilla.
TuloksetHankkeessa tehdään nautojen lämpökuvausohjeet ja lämpökuvien tulkintaohjeet.

Hankkeen toteutumista arvioidaan ohjeistusten perusteella. Ei-ammattimaisen lämpökuvauksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida sekä käyttäjäkokemusten että kuvien tulkittavuuden kautta.
KumppanitLuonnonvarakeskus Luke (Maaninka)
Lisäksi hankkeessa on mukana kuusi nautatilaa, jotka muodostavat hanketoimijoiden kanssa EIP-ryhmän.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020