Hankkeen tiedot

NimiTeolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo
Aloituspäivä1.8.2017
Lopetuspäivä31.5.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTerhi Rahkonen
KuvausHankkeen tavoitteena on tuoda Teolliset Symbioosit -toimintamalli Pohjois-Savoon siten, että sitä ryhdytään toteuttamaan lähes koko Pohjois-Savon alueella. Tältä osin mallin käytön sopimuskumppanina on Motiva Oy, joka johtaa ja hallinnoi FISS verkostoa (Finnish Industrial Symbiosis System).
Teolliset Symbioosit toiminnan kautta päästään kehittämään Pohjois-Savon eri toimijoiden käytössä olevia
materiaalivirtoja siten, että mahdollisimman suuri hyöty materiaaleista jää Pohjois-Savoon, eikä kulkeudu maakunnan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on siis löytää sellaisia yritysten ja myös muiden toimijoiden välisiä kumppanuuksia, mikä mahdollistaa hyödyn maksimoimista. Symbioosit on tuottanut muilla alueilla hyviä tuloksia ja sen uskotaan palvelevan myös pohjois-savolaisia toimijoita hyvin. Työ tulee olemaan haastavaa, mutta helpompaa jo useilla alueilla testatulla konseptilla.

Hankkeen kautta haetaan myös yritysten tahtoa neitseellisten materiaalien osalta keskitettyjen materiaalikeskusten
perustamiseen. Tästäkin aiheesta on puhuttu eri puolilla maakuntaa jo vuosikausia, jokohan talouden ahdinko olisi
moottorina järkevälle yhteistyölle.

Hankkeessa tarkastellaan myös käytössä olevien ja uusien tuotantoalueiden materiaalitehokkuuden kehittämistä.
Jätelaitosten osalta haetaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia erilaisten materiaalipankkien muodostamiseksi
maakuntaan. Nyt on tilanne hieman sellainen, että kaikki haluavat kaikkea ja tällöin materiaalien jakautuminen liian
hajalleen ei mahdollista tarvittavien käsittelytekniikoiden tuomia uusia mahdollisuuksia, mm. tuhkien puhdistaminen
(kalliita prosesseja, jolloin tarvitaan suuria massoja).

Uskomme, että Malli-Y:n avulla ja sitä edelleen kehittämällä päästään parantamaan yritysten kiertotalousosaamista.
Malli-Y on Suomen Ympäristökeskuksen kehittämän elinkaarimallinnus/-analyysi, jolla pureudutaan
tehokkaasti yritysten ympäristövaikutuksiin ja niiden vähentämismahdollisuuksiin. Yritykset saavat laskennallista ja myös taloudellista (hankkeessa edelleen kehitettävä osa ko. työkalua) tietoa kiertotalouden tuomista hyödyistä ja kustannusvaikutuksista. Laskennalla osoitetaan yrityksen uudistumisen ja toimenpiteiden tuomat kustannushyödyt.

Projektin päätoteuttaja on Navitas Kehitys ja osatoteuttajia Suomen ympäristökeskus SYKE, Iisalmen Teollisuuskylä sekä Savonia.
KehittämistarveResurssiviisaus ja kiertotalous ovat toimintatapoja, jotka jokaisen yhteiskunnan toimijan tulee ottaa huomioon. Ymmärtää niiden merkitys ja mielellään käyttää hallitusti.
Pohjois-Savossa on ryhdytty monen toimijan voimin viemään näitä asioita eteenpäin. On syntynyt lukuisia hankkeita, joilla asioita edistetään joko laajasti tai rajatummassa toimintapiirissä. Toimijoita ovat Savonia-AMK, Itä-Suomen yliopisto, LUT, ProAgria, Luonnonvarakeskus, Navitas Kehitys ja VKI- kaupungit. Jokaisella on kohderyhmästä ja omasta osaamisesta muodostuva hankekokonaisuus.
Yritysten kokonaisvaltainen huomioiminen ei oikeastaan ole yhdenkään hankkeen teemana, vaan on rajauduttu eri toimialoihin, eri materiaalien käyttöön tai rajatuille alueille. Ikävä kyllä kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa ja toisaalta niukoilla resursseilla yhteistyön tekeminen hankkeiden välillä on haasteellista.
Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo hanke tuo uuden ja toivottavasti laaja-alaisemman tarkastelun tähän kokonaisuuteen. Tälläkään hankkeella ei ole resursseja koordinointiin, mutta valmiutta kyllä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Teolliset Symbioosit tarjoaa jo kymmenen muun maakunnan alueella koetellun ja hyviä tuloksia saavuttaneen toiminta-alustan yritysten verkottumiselle materiaalien kierrätyksen ja uusiokäytön kehittämisen kautta. Tarkastelussa huomioidaan niin neitseellisten raaka-aineiden tehokkaampi käyttö (mahdolliset materiaalikeskukset) kuin myös tuotannon sivuvirtoina syntyvät materiaalijäämät ja muut sivuvirrat (mahdolliset materiaalipankit).
Liian useasti sivuvirrat viedään maakunnasta muualle eikä niitä hyödynnetä Pohjois-Savossa, jolloin kokonaistase huononee. Tässä yhteydessä on tarpeellista tarkastella myös jätelaitosten tulevaisuutta erilaisten materiaalien mahdollisina keskittyminä.
Riittävän suuret materiaalivirrat mahdollistavat tällöin raaka-aineiksi kelpaavien "jätteiden" tehokasta käsittelyä, esim. maamassat ja tuhkat.
Toimenpiteet
TuloksetTeolliset symbioosit yritysten kesken -> sivuvirtojen hyödyntäminen, kustannussäästöt ja mahdolliset lisätulot teollisuusyrityksille

Malli-Y:n soveltaminen yrityksiin -> yrityskohtaiset ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuudet ja aiheutuvat kustannussäästöt

Materiaalivirtakartoituksia Pohjois-Savon tasolla (esim. metalli, puu, rakennusjäte, energiantuotannon jätteet, elintarviketeollisuuden materiaalivirrat) -> tukee hankkeen työtä sekä jatkokehittämistä Pohjois-Savossa
KumppanitNavitas koordinoi, muut kumppanit Savonian lisäksi Syke ja Iisalmen Teollisuuskylä Oy,
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020