Hankkeen tiedot

NimiRavinne- ja energiatehokas maatila II
Aloituspäivä1.7.2017
Lopetuspäivä30.4.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Wahlroos
KuvausRavinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten ja opetusmaatilojen verkoston rakentaminen on käynnistynyt hyvin. Hankkeen toteuttajat ovat tavanneet säännöllisesti verkkoyhteyksien avulla ja yhteisiä, kaikille avoimia tilaisuuksia on järjestetty useissa oppilaitoksissa.

Ravinne- ja energiatehokkuuteen keskittyvän virtuaalisen oppimisympäristön rakentaminen on vielä kesken. Työ etenee sitten, kun aiheisiin liittyvä aineisto saadaan muokattua opetus- ja viljelijäkäyttöön sopivaksi. Tulosten luotettavuus paranee, kun saadaan tietoa kerättyä useammalta kasvukaudelta.

1. Verkoston toiminnan vahvistaminen ja pysyvien yhteistyökäytäntöjen luominen eri toimijoiden välillä sekä opetusmaatilojen mallitilakäytäntöjen kehittäminen.
2. Tiedon keruun kerranteet vuodelta 2017
3. Teemoihin liittyvien tietopakettien syventäminen ja materiaalin käsitteleminen ja työstäminen verkossa julkaistavaan monimediaiseen muotoon
4. Yhteisen opetuskokeilun toteuttaminen
KehittämistarveSuomen kansallisen biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli.
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Biotalousstrategian strategiset päämäärät ovat: 1. Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö, 2. Uutta liiketoimintaa biotaloudesta, 3. Vahva osaamisperusta biotaloudelle, 4. Biomassojen käytettävyys ja kestävyys.

Tämän hankkeen keskeiset päämäärät eli ravinteiden käytön tehokkuus ja lannan ja muiden kierrätysravinteiden käytön edistäminen sekä energiatehokkuuden lisääminen maatiloilla tarkentamalla energian käyttöä yleensä ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja typpilannoitteista edistävät biotaloutta. Toiminta tapahtuu oppilaitosympäristössä, jossa tavoitamme kattavasti alan opiskelijoita. Jokaisella oppilaitoksella on myös jatkuvat ja luontaiset kontaktit lähialueensa maatiloihin ja maaseutuyrityksiin. Näin kokemuksia voidaan jakaa ja hyviä käytäntöjä levittää. Hanke tekee yhteistyötä alan tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijäjärjestöjen kanssa.
ToimenpiteetHankeen toteuttajat:
1. ammattikorkeakoulut
- Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori)
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu
- Oulun ammattikorkeakoulu
- Savonia ammattikorkeakoulu
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu
- Yrkeshögskola Novia
2. ammattiopistot
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Haapajärven ammattiopisto
- Hämeen ammatti-instituutti
- Ammattiopisto Livia,
- Oulun seudun ammattiopisto

Hämeen ammattikorkeakoulu toimii koordinaattorina ja muut toimijat osatoteuttajina. Toteuttajat osallistuvat teemoihin seuravaan koosteen mukaisesti. Vastuullinen toteuttaja mainittu ensin ja muut teemaan osallistuvat suluissa.

Teema
Biokaasu: OAMK (HAI, HAMK, JAMK, Livia, Novia, Savonia)
Energiatehokkuuden mittaaminen: JAMK (HAI, HAMI, HAMK, JAMK, Livia, Novia, OAMK, Osao, Savonia, Seamk)
Kiinteät biopolttoiaineet: SEAMK (JAMK, OAMK)
Kompostointi: Novia (HAMK)
Lantalogistiikka: Savonia (OAMK)
Omalannoitteet: HAI, HAMI, Livia, Novia
Valkuaisomavaraisuus: HAMK (HAMI, Novia)
Vesiensuojelu ja ravinnepäästöt: Novia (HAI, HAMK, JAMK, Livia, Novia, OAMK, Osao, Savonia, Seamk)

Tulokset
Kumppanit
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020