Hankkeen tiedot

NimiBioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöLeena Tikka
KuvausTässä hankkeessa materiaali tuotetaan pääosin englannin kielellä, jolloin se on käytettävissä myös kansainvälisessä
opiskelijavaihdossa ja koulutusviennissä.
Hankkeeessa on tavoitteena tuottaa digitaalinen opintoportaali ja 12 viiden opintopisteen laajuista kliinisen laboratoriotyön keskeisintä opintomodulia, joita kaikki bioanalyytikoita kouluttavat amk:t voivat hyödyntää omassa opetuksessaan.
Hankkeen aikana ja sen jälkeen arvioidaan digitaalisen portaalin ja tuotettujen opintomodulien käyttöä ja toimivuutta sekä modulien sisältöjä käyttäjien palautteen avulla.
KehittämistarveBioanalytiikan tutkinto-ohjelmaa toteutetaan kuudessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Tarve nousee kaikkien
näiden ammattikorkeakoulujen strategisista linjauksista, jotka painottavat opetuksen laadun kehittämistä digitalisaation,
kansainvälistymisen sekä kustannustehokkuuden keinoin. Digitaalinen englanninkielinen verkkoportaali mahdollistaa
opetuksen kv-opiskelijoille ja sitä voidaan käyttää koulutusvientiin. Portaalin opintojaksot tukevat eri
ammattikorkeakouluissa opiskelevien yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista, aktiivista tietosisältöjen rakentamista, sekä
mahdollistavat opintojen nopeuttamisen. Opettajille portaali tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea ja - arviointia
sisällöllisiin ja menetelmällisiin ratkaisuihin. Yhteisen opintoportaalin avulla voidaan varmistaa myös se, että laboratoriotyön
erikoisalojen osaamista voidaan tarjota kaikissa bioanalytiikan tutkinto-ohjelmissa riippumatta siitä, onko
ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä ko. erikoisalan osaamista.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitBioanalytiikan verkkoportaali-hankkeeseen osallistuvat kaikki bioanalyytikkokoulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut: Savonia, Metropolia Novia, Oulun, Tampereen ja Turun amk:t.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö