Hankkeen tiedot

NimiDigisti yhdessä
Aloituspäivä1.3.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSari Mokkila-Karttunen
KuvausHanke luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä
oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogistan osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.
KehittämistarveHanke vastaa musiikin, tanssin ja esittävän taiteen ammattikorkeakoulujen yhdessä tunnistamiin tarpeisiin (uusien
oppimisympäristöjen ja teknologian hyödyntäminen, opiskelijan henk.koht. osaamisprofiilin tuki, opetuksen
ajantasaistaminen mm. työelämän täydennyskoulutukseen soveltuvaksi sekä AMK:iden yhteistyön ja erikoistumisen tuki).
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö