Hankkeen tiedot

NimiKonsepteista liiketoimintaa
Aloituspäivä1.9.2012
Lopetuspäivä30.6.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöRisto Kiuru
KuvausHankkeen tavoitteena on luoda ja kokeilla käytännön malli ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan käynnistämiselle luovien alojen palvelu-, tuote- ja liikeideakonseptien käytännön kokeilujen ja yhteistyötahojen kanssa aloitetun toiminnan avulla.
KehittämistarveUuden yrittäjyyden kehittämiseen ja yritysten synnyttämiseen ammattikorkeakouluympäristössä on monia mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja halutaan edelleen kehittää ja testata. Työelämälähtöisen tutkimus- kehitys ja innovaatiopainotteisen (TKI) opetuksen ja oppimisen sekä projektitoiminnan myötä uusia liiketoiminta-aihioiksi soveltuvia mm. luovien alojen konsepteja syntyy jatkuvasti ja niiden edelleen työstämiseksi elinkelpoiseksi liiketoiminnaksi ammattikorkeakoulussa tulisi olla pysyvä toimintamalli. Savoniassa on ja on ollut monia hankkeita ja opetukseen liittyviä projekteja, joissa viime vuosien aikana on syntynyt satoja liiketoiminta-aihioita, joita ei ole vielä hyödynnetty ja jalostettu liiketoiminnaksi. Liiketoiminta-aihiot ovat syntyneet opiskelijoiden ja henkilöstön ideoista sekä yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tarvitaan malli, jolla yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden, opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa uusista, yhteistyössä tunnistetuista liiketoiminta-aihioista kehitetään ja käynnistetään pysyvää liiketoimintaa sekä koulutetaan ja sitoutetaan henkilöt yritystoimintaan osana ammattikorkeakoulun opetuksen, oppimisen ja TKI-prosessia. Kehitettävän mallin avulla testataan erityisesti luovien alojen synnyttämiä konsepteja, koska luovilla aloilla on paljon potentiaalia uudeksi yritystoiminnaksi ja jotta innovatiiviset ideat saadaan jatkojalostettua ja organisoitua kannattavaksi liiketoiminnaksi.
Toimenpiteethankkeessa testataan kehitettävä malli yritysmäisesti toimimiselle ammattikorkeakouluympäristössä, jossa erityyppisistä liiketoimintakonsepteista kehitetään yrittäjyyttä. Lisäksi hankkeessa testataan yritystoiminnan pohjaksi suunniteltuja liiketoimintakonsepteja ja joista tehdään päätös yrityksen perustamiseksi sekä suunnitelma yritystoiminnan hallituksi käynnistämiseksi. Liiketoiminnan kehittämisen mallia voidaan soveltaa myös muille aloille. Mallissa otetaan huomioon ammattikorkeakoulun monialainen osaaminen, niiden hyödyntämien ja yhdistäminen.
TuloksetHankkeessa luodaan testattu malli uuden tyyppisesti synnytettävälle yritystoiminnalle monialaisessa ammattikorkeakoulussa osana opetusta ja oppimista.
KumppanitKohderyhmämä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskeijat ja henkilöstö sekä ulkopuoliset tahot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja sijoittamaan uutta yritystoimintaa.
RahoittajaESR Lump sum