Hankkeen tiedot

NimiArktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
Aloituspäivä1.5.2017
Lopetuspäivä28.2.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJyri Wuorisalo
KuvausHankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savolle keskeisiä arktisen tutkimuksen ja liiketoiminnan osaamisalueita, joiden
varaan voidaan rakentaa pitkäjänteistä arktista liiketoimintaa. Hanke kokoaa Pohjois-Savosta arktisen osaamisen
toimijoita yhteen luomaan keihäänkärkiä, joiden avulla nopeutetaan pääsyä arktisen alueen verkostoihin ja
kumppanuuksiin.

Potentiaalisia liiketoiminnan alueita ovat esimerkiksi:
• Digitaaliset palvelut, jotka ovat keskeisiä mm. laadukkaiden julkisten palveluiden – sosiaali-, terveys- ja
koulutuspalvelut – järjestämisessä sekä esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa ja merenkulussa.
• Arktinen matkailu, jossa kestävän arktisen turismin ratkaisuihin kohdistuu kysyntää arktisen matkailun kehittyessä.
• Arktiset energiakysymykset, jossa kestävyyden ja ilmastonmuutoksen näkökulman myötä uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuuskysymykset sekä yhdyskuntien energiasysteemeihin liittyvät haasteet korostuvat entisestään.
• Kaivostoiminta ja mineraalivarat, joiden hyödyntäminen haastavissa olosuhteissa edellyttää uusien
ympäristöystävällisten ratkaisujen löytymistä.
• Rakentaminen ja infrastruktuurin toimivuus. Talouden aktiviteetin kasvu lisää kiinnostusta yhdyskuntien toimivuuteen
• Turvallisuus, joka laajasti ymmärtäen pitää sisällään muun muassa pelastustoiminnan, kriisinhallinnan, turvallisen
merenkulun ja turvallisen turismin osalta. Tähän kokonaisuuteen liittyy mm. avaruusteknologia, sää- ja jääosaaminen.
KehittämistarveHankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savolle keskeisiä arktisen tutkimuksen ja liiketoiminnan osaamisalueita, joiden varaan voidaan rakentaa pitkäjänteistä arktista liiketoimintaa. Hanke kokoaa Pohjois-Savosta arktisen osaamisen toimijoita yhteen luomaan keihäänkärkiä, joiden avulla nopeutetaan pääsyä arktisen alueen verkostoihin ja kumppanuuksiin. Tuloksena on Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet -toimenpidesuunnitelma pohjoissavolaisille toimijoille.

Arktisen alueen taloudellinen toiminta on voimakkaassa kasvussa. Alueen laajuus, harvaan asuttu alue, ankarat sääolot ja herkkä luonto asettavat taloudelliselle kehitykselle ilmastonmuutoksen etenemisen myötä erityisiä vaatimuksia; arktinen kestävä kehitys ja turvallisuus onkin osaamisalue, jossa on mahdollisuus luoda uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Arktisen alueen liiketoimintamahdollisuudet ovat entistä enemmän esillä Suomessa kun arktiseen liittyvä kansainvälinen kiinnostus kasvaa. Suomi on Arktisen neuvoston pj toukokuusta 2017 lähtien ja TEM valmistelee uutta arktista ohjelmaa.

Pohjois-Savossa ei ole strategista ja järjestäytynyttä toimintaa, jolla lisätään liiketoimintaa arktisilla alueilla.
Hankkeessa keskitytään Barentsin alueen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
ToimenpiteetHanke toteutetaan viidessä työpaketissa:

TP 1. Asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä kootaan seuraavista organisaatioista: Savonia, Finpro, Itä-Suomen
yliopisto ja Kriisinhallintakeskus CMC. Ryhmä aloittaa työskentelyn huhtikuussa ja toimii koko hankkeen ajan
sparraajana.

TP 2. Työpajat. Työpaja 1 touko-kesäkuussa, pohjoissavolaisten toimijoiden kokoaminen; yrityksiä, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset ja viranomaiset. Työpaja 2 syys-lokakuussa. Työpajoissa tuotetaan yhteiskehittämismenetelmillä
pohjaa tulevalle yhteistyölle ja näkökulmia toimenpidesuunnitelmaan.

TP 3. Kansallinen verkostoituminen. Tunnistetaan oleelliset verkostot, ohjelmat ja toimijat, joiden kautta on mahdollista verkostoitua entistä paremmin arktiseen yhteistyöhön. Yksi keskeinen verkosto rakentuu tulevassa TEM:ön valmistelemassa arktisessa ohjelmassa.

TP 4. Tapahtumat. Osallistuminen keskeisiin tapahtumiin, esim. Arctic Business Forum Rovaniemellä, Fennoscandian
Exploration and Mining Levillä ja Barents Rescue Exercise Venäjällä sekä mahdollinen arktiseen yhteistyöhön liittyvä
tapahtuma Brysselissä.

TP 5. Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet -toimenpidesuunnitelman kirjoittaminen. 1. versio on
valmis elokuussa. Lopullinen on valmis joulukuussa. Toimenpidesuunnitelman sisältö saadaan asiantuntijaryhmän
työskentelystä, eri toimijoiden haastatteluista ja työpajojen tuloksista. Verkostoituminen ja tapahtumiin osallistuminen auttavat ymmärtämään millaisia arktisen liiketoiminnan alueita on olemassa ja miten pohjoissavolaiset toimijat voivat hyödyntää verkostoja ja tapahtumia jatkossa.
TuloksetHankkeen tulos on Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet -toimenpidesuunnitelma pohjoissavolaisille toimijoille. Hanke määrittää sitä, miten pohjoissavolaista tutkimus- ja liiketoimintaosaamista hyödynnetään arktisen kestävän kehityksen ja turvallisuuden rakentamisessa.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena suunnitelma mahdollistaa toteuttaa arktisia hankkeita eri rahoitusinstrumentteja ja verkostoja hyödyntäen. Lisäksi suunnitelma helpottaa yrityskehitystoimijoita arktiselle alueelle suuntautuvan
liiketoiminnan strategisessa tukemisessa.

Pitkällä aikavälillä vaikutus on edesauttaa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittymistä, liikekumppanuuksien rakentamista sekä uusien liiketoimintojen syntymistä arktisilla alueilla.
Kumppanit
RahoittajaEAKR lump sum 2014-2020