Hankkeen tiedot

NimiINNOCASE - Transfer of innovative case study in business education -partnerihanke
Aloituspäivä1.11.2012
Lopetuspäivä31.10.2014
www-sivutwww.innocase.zie.pg.gda.pl
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Turunen
KuvausHankkeen tavoitteena on siirtää aiemmin toteutetussa RePro -hankkeessa tapaustutkimus (CS) menetelmät verkko-opetusmuotoon INNOCASE -projektin kumppanimaiden liiketoiminnan koulutukseen. Projektissa luodaan 12 eri yritys-casea neljästä eri maasta (Puola, Suomi, Tanska ja Tsekki). INNOCASE -projektissa 12 yrityksen case -aiheet valitaan Repro-menetelmän mukaisesti liiketoiminnan tärkeimmiltä osa-aloilta sisältäen yritysten tietoja mm. liiketoimintaympäristöstä, henkilöstöstä, tuotannosta, markkinoinnista, logistiikasta, kirjanpidosta ja rahoituksesta. Verkko-opetus on suunnattu liiketoimintakoulutukseksi yrittäjille, yritysten työntekijöille sekä uutta yritystoimintaa suunnitteleville opiskelijoille.

Hankkeen esittelyn pdf-tiedosto on nähtävissä hankkeen sivuilla www.innocase.zie.pg.gda.pl

The main goal of the INNOCASE project is to adjust and transfer the case study methodology worked out in RePro project to the new environment, to partner countries business education systems.
The RePro methodology is designed to support knowledge and understanding in the business environment, as well as contribute to personal self-development in terms of teamwork, project management, research skills and negotiation.
In the project this methodology will be modified to suit the SMEs environment.
The objectives of the project:
1. To adjust CS methodology developed in RePro project to the SME environment.
2. To train 15 trainers in RePro methodology devoted to case study writing on SMEs.
3. To prepare 12 real-life CS devoted to SME management in close cooperation with selected SMEs (3 per country, PL, DK, FI, CZ).
4. To transfer knowledge concerning problem-based learning between partners.
5. To create e-learning case study pack (ELCSP) devoted to various management issues in SMEs based on the previously prepared case studies.
6. To test and improve the ELCSP according to the feedback received during the pilot testing.
7. To prepare a guideline for tutors/educators and for participants to use the ELCSP.
8. To disseminate and exploit project results via a variety of measures (e.g. project website, dissemination meetings, international conference).
9. To prepare two publications on innovative methodologies in business education.

Pdf-presentation of INNOCASE project can be seen on the project pages www.innocase.zie.pg.gda.pl
Kehittämistarve
ToimenpiteetProjektin toimenpiteet on rakennettu 8 työpakettiin (WP):
WP1 Case Study menetelmän siirron valmistelu
WP2 Case Study menetelmän siirto
WP3 Verkkokurssipaketin luominen
WP4 Pilotointi ja testaus
WP5 Tulosten tarkistaminen ja muokkaus
WP6 Laadunvarmistus ja arviointi
WP7 Levittäminen ja hyödyntäminen
WP8 Hankkeen ja konsortion johtaminen

Ensimmäisessä työpaketissa pohjustetaan innovaationsiirto, luodaan toimintaryhmät, valitaan mukaan tulevat pk-yritykset sekä muokataan CS -menetelmä pk-yritysten tarpeisiin. Toisessa työpaketissa toteutetaan innovaationsiirto koulutuksen ja vuorovaikutteisen oppimisen kautta sekä kerätään CS pk-yrityksistä. Seuraavissa työpaketeissa, toisen työpaketin tulokset työstetään verkkokurssipaketiksi (ELCSP), jota testataan, arvioidaan ja edelleen kehitetään. Kaikki vaiheet toteutetaan laadukkaasti sekä tuloksista tiedotetaan ja niitä hyödyntämään laajasti.

The methodology and work plan of the project are structured around 8 work packages (WP):
WP1 Preparation of transfer of case study methodology
WP2 Transfer of case study methodology
WP3 Creation of e-learning case study pack
WP4 Piloting and testing
WP5 Revision and modification of results
WP6 Quality assurance and evaluation
WP7 Dissemination and exploitation
WP8 Project and consortium management

Transfer of innovations will be organized around 8 work packages. The first one prepares the ground for the transfer by the creation of teams, selection of SMEs and adjustment of case study methodology to SMEs needs. The transfer itself will be done in the second work package, where the training and interactive learning will take place and case studies on SMES will be prepared. In the next work packages, results of the second one will be transformed into e-learning case study pack, tested, evaluated and improved. All these actions will be performed with quality care and their results will be broadly disseminated and exploited.
TuloksetMuuntaa RePro hankkeessa kehitetty Case Study (CS) menetelmä pk-yritysympäristöön.
Luoda testattu, 12 yritys-casejä sisältävä verkko-opetuspaketti. Caset käsittelevät liiketoiminnan eri osa-alueita ja niiden johtamista ja ne on tehty tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen valittujen pk-yritysten kanssa (3yritystä/ maa, PL, DK, FI, CZ.
Verkko-opetuspaketista tehtään ohjeet osallsitujille sekä kouluttajille.
Hankkeessa tehdään myös kaksi julkaisua liiketoiminta-alan koulutuksen innovatiivisistä menetelmistä.

Specific results that are expected in the course of the project and on its completion:
RePro methodology adjusted to SMEs needs
Training materials on adjusted RePro methodology
12 case studies on SMEs
12 theoretical introductions to case studies
E-learning platform
E-learning case study pack
KumppanitGdansk University of Technology, PL, coordinator
Savonia University of Applied Sciences, FI
Professionshøjskolen VIA University College, DK
Slezská univerzita v Opave, Obchodne podnikatelská fakulta v Karviné, CZ
European Retail Academy Förderverein e.V, DE
Laguna Sp.k., PL
RahoittajaEU-LLP