Hankkeen tiedot

NimiDigitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä30.6.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Wahlroos
KuvausHyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia:
- vahvistaa luonnonvara-alalla toimivien korkeakoulujen välistä yhteistyötä
- uudistaa koulutusalan toimintatapoja ja oppimisympäristöjä digitalisaatiota hyödyntäen
- edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta
- parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä

Varmistaa, että luonnonvara-alan osaaminen vastaa biotalouden tarpeisiin
- yhdistämällä alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden osaaminen yhteiseksi verkkokurssikokonaisuudeksi
- tuomalla yhteinen osaaminen näkyväksi pelin avulla
- ottamalla open access-aineistot ja avoin data yhteiseen käyttöön
• jakamalla hyviä yhteisiä käytäntöjä
KehittämistarveHankkeella edistetään KOTUMO-tiekartassa ja Arene:n luonnonvara-alan koulutustyöryhmän esityksissä asetettuja tavoitteita. Korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta edellytetään yhteistyötä ja selkeää työnjakoa, jotta päästään vaikuttavampaan ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Ammattikorkeakouluissa tämä tarkoittaa myös koulutuksen laadun parantamista.

Hallitusohjelman strategisina painopisteinä ovat osaaminen ja koulutus sekä biotalous ja puhtaat teknologiat. Tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on luonnonvara-alan koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Hankkeen digitaalisten toteutusten avulla kytketään yhteen koko maan kattava luonnonvara-alan koulutusverkosto, tutkimus ja alueelliset oppimisympäristöt. Tästä hyötyvät alan asiantuntijat ja erityisesti opiskelijat.
ToimenpiteetHanke koostuu 5 työpaketista (TP), joista TP1 ja TP3 muodostavat digitaalisia yhteistoteutuksia rakentavan kokonaisuuden, TP2 ja TP4 luovat opintopolkujen sujuvoittamista ja ohjauksellisia toimintatapoja kehittäviä tutkivan ja kehittävän kokonaisuuden. TP5 järjestää tutkimuksen, työelämän ja ¬koulutuksen yhteistyöfoorumeja, joiden teemoina ovat digitaalisuus, luonnonvarat ja biotalous, TP6 toimii hanketta ohjaavana työvälineenä. Kullekin osallistuvalle korkeakoululla ja tutkimuslaitoksella on oma määritelty rooli työpaketeissa, joka määräytyy pääsääntöisesti organisaation osaamisen ja profiilin perusteella.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö