Hankkeen tiedot

NimiKyvykkyyttä kysynnän kehittämiseksi
Aloituspäivä1.3.2011
Lopetuspäivä31.12.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHilkka Lassila
KuvausKYKY -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa matkailualan yrityksiä hyödyttävää tietoa asiakkuudesta, kuluttajakäyttäytymisestä, palvelujen tarpeesta ja tulevaisuuden asiakastarpeista. Tutkimustulosten avulla yritykset voivat parantaa kyvykkyyttään liiketoiminnassa, kehittää tuotteitaan käyttäjälähtöisemmiksi ja luoda uutta kysyntää. Tuotettu tieto parantaa yritysten kilpailukykyä ja edistää liikevaihdon kasvua. Eri kohteista kerätty tutkimustieto kumuloituu antaen kokonaiskuvan Pohjois-Savon tutkimusalueesta.

Hankkeessa mukana olevien yritysten verkostoituminen edesauttaa luomaan keinoja, joilla alueen toimijat yhdessä voivat vaikuttaa kysyntään, vastata tulevaisuuden asiakkaan palvelutarpeisiin ja arvo-odotuksiin sekä ennakoida kysyntää. Hankkeen tutkimustulokset vaikuttavat Pohjois-Savon alueen kilpailukykyyn ja työllisyyteen, vahvistavat liiketoimintaverkostojen toimintaa ja kehittävät osaamisrakenteita.

Hankkeen hyödynsaajina ovat ensisijaisesti matkailu- ja vapaa-ajanpalveluja tuottavat yritykset ja yritysverkostot Pohjois-Savossa. Tulokset ovat yleistettäviä ja siirrettäviä koskemaan erityisesti Itä-Suomen aluetta, mutta myös muita Suomen alueita.
Kehittämistarve
ToimenpiteetHanke jakautuu neljään työpakettiin:
Yrityksiin kohdistuva tutkimus
2. Asiakkuuksiin liittyvä tutkimus
3. Analyysi- ja raportointi
4. Julkaisu- ja jalkauttaminen
TuloksetTutkimustuloksista tuotetaan käsikirjatyyppinen verkkomateriaali yritysten käyttöön ja tuloksien julkaisemiseksi järjestetään kaikille avoin valtakunnallinen seminaari. Tulokset siirtyvät suoraan eri toimijoiden käyttöön heti hankkeen päättymisen jälkeen.
KumppanitHankkeessa mukaan olevat yritkykset ovat: Huoltoliitto ry/ Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Sokos Hotel Vesileppis, Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö Metsäkartano, Tahko Markkinointi Oy, Kuopion Matkailupalvelu Oy ja Huhmarisvaaran Loma Oy. Hankkeen tulokset hyödyntävät koko Pohjois-Savon alueen matkailun ja vapaa-ajan palvelujen kysynnän suuntautumista

RahoittajaTekes EAKR