Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savosta tulevaisuuden Medical Valley
Aloituspäivä1.2.2017
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Iire
KuvausHankkeessa tehdään laaja terveysteknologiasektorin toimialaselvitys ja esiselvitysraportti Pohjois-Savon näkökulmasta. Samoin tehdään esiselvitysraportti lääkepakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa. Tämän lisäksi laaditaan toimenpide-ehdotus terveysteknologia-alan kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi Pohjois-Savossa.
KehittämistarvePohjois-Savossa terveysteknologian kasvu on viimeisinä vuosina ollut toiseksi suurinta kaikista suurimmista toimialoista: vuosina 2006-2014 terveysteknologiaklusterin liikevaihdon kasvu on ollut yhteensä 6,8 %, mikä on kaikkien toimialojen kasvuun (1,9 %) verrattuna lähes kolminkertainen. Perinteisesti terveysteknologian liiketoimintaa tehneiden yritysten rinnalle terveysteknologia-alalle on siirtymässä myös muilta teollisuuden toimialoilta yrityksiä, jotka aikaisemmin eivät ole lainkaan olleet alan lainsäädännön piirissä. Terveysteknologian toimintaympäristö on valtavassa murroksessa. Terveysteknologian liiton (Fihta ry) regulatorisista asioista vastaava johtaja Tom Ståhlberg on kuvannut, että terveysteknologia-ala on historiansa toistaiseksi suurimman muutoksen edessä. Iso muutos alalla tulee olemaan tuotteiden serialisointi ja UDI-vaatimukset. Lääkepuolella pakkausten yksilöllinen tunnistaminen eli serialisointivaatimus astuu lääkeväärennösdirektiivin siirtymäajan puitteissa voimaan tammikuussa 2019. Toisaalta nyt valmistelussa oleva MD-asetus pitää sisällään UDI eli Unique Device Identification-vaatimuksen. Lainsäädännön ohella toinen merkittävä murros on valtavan nopea teknologinen kehitys. Tämä näkyy erityisen voimakkaasti terveysteknologia-alalla ja sen vaikutus alan liiketoimintaan ja yrityksiin tulee olemaan merkittävä. Eri toimijat Pohjois-Savossa asettavat tavoitteita alan kehitykseen ja yritysten määrään liittyen. Jotta näiden tavoitteiden realistisuutta voidaan todella arvioida sekä laatia toimenpidesuunnitelmaa niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, on tärkeää, että alaa, sen luonnetta, vaatimuksia, yritysten tarpeita ja erityispiirteitä ymmärretään riittävällä tasolla.
Toimenpiteet1. Tehdään laaja terveysteknologiasektorin toimialaselvitys ja esiselvitysraportti Pohjois-Savon näkökulmasta.
2. Tehdään esiselvitysraportti lääkepakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa.
3. Laaditaan toimenpide-ehdotus terveysteknologia-alan kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi Pohjois-Savossa.
Tulokset1. Tehdään laaja terveysteknologiasektorin toimialaselvitys ja esiselvitysraportti Pohjois-Savon näkökulmasta.
2. Tehdään esiselvitysraportti lääkepakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa.
3. Laaditaan toimenpide-ehdotus terveysteknologia-alan kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi Pohjois-Savossa.
KumppanitHankeen päätoteuttaja on Kasve Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana. Hanke
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun
Savilahden yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittävien hankkeiden kanssa.
RahoittajaESR lump sum 2014-2020