Hankkeen tiedot

NimiSavilahden avoimen TKIO-infrastruktuurin suunnittelu
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä30.4.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kajanus
KuvausHankkeen tavoitteita ovat:

1. Kartoittaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikön, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston TKIO-infrastruktuuria ja -palveluja
2. Kartoittaa Savilahden sektoritutkimuslaitosten (TTL, THL, GTK) TKI-infrastruktuuria ja –palveluja
3. Kehittämissuunnitelma Savilahden avoimesta, monialaisesta ja yhteiskäyttöisestä TKIO-ympäristöstä palvelukonsepteineen
4. Suunnitelma TKIO-infrastruktuurin kytkeytymisestä alueelliseen Y&I-prosessiin ja alustava malli alueellisen Y&I-toiminnan käynnistämiseen.
KehittämistarveSavilahteen suunniteltu kampusalue, tai Kuopio4 kuten aluetta on myös kutsuttu, on myös yksi Pohjois-Savon maakunnan strategisista kärkihankkeista. Kuopio4:ssä yhdistyy kolme koulutusastetta: Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky). Lisäksi kampusaluetta täydentävät yritykset ja alueella jo olevat tutkimuslaitokset. Kampuksessa eri oppilaitosten osaaminen, tilat ja muut resurssit integroituvat osaksi avointa TKIO (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimis-)-ympäristöä, jossa oppiminen, tutkimus-kehitys- ja innovaatiotoiminta, uusien innovaatioiden luominen ja yritystoiminnan kehittäminen tapahtuvat jatkuvassa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa.

Savilahden avoimen TKIO-infrastruktuurin suunnittelu-hankkeessa selvitetään alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja sinne sijoitettavaksi suunniteltujen koulutusorganisaatioiden yksiköiden TKIO-ympäristöjä ja niihin liittyvää niihin liittyvää palvelutoimintaa. Lisäksi kootaan kehittämissuunnitelma alueen TKIO-toimintakonsepteista. Hankkeessa suunnitellaan myös TKIO-infrastruktuurin kytkeytyminen alueelliseen Y&I-prosessiin ja alustava malli alueellisen Y&I-toiminnan käynnistämiseen.
ToimenpiteetHankkeen toimenpidekokonaisuuksia on koottu seuraavien työpakettien muotoon:

1. Savonian TKIO-ympäristöselvitys
2. UEF:n TKIO-ympäristöselvitys
3. Sakkyn TKIO-ympäristöselvitys
4. Savilahden sektoritutkimuslaitosten TKI-ympäristöselvitys
5. Kehittämissuunnitelma Savilahden avoimesta, monialaisesta ja yhteiskäyttöisestä TKIO-ympäristöstä
6. Suunnitelma alueellisesta Y&I-toiminnasta
7. Hankkeen hallinnointi
TuloksetHankkeen toimenpiteillä aikaansaatavia tuloksia ovat:
- Selvitysraportti
- Kehittämissuunnitelma Savilahden avoimesta, monialaisesta ja yhteiskäyttöisestä TKIO- ympäristöstä alustavine
toimintakonsepteineen
- Suunnitelma TKIO-infrastruktuurin kytkeytymisestä alueelliseen Y&I-prosessiin ja alustava malli alueellisen
Y&I-toiminnan käynnistämiseen
KumppanitHankkeen toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto Savonian toimiessa hankkeen koordinaattorina. Kohderyhmänä ovat mainitut kolme koulutusorganisaatioita sekä alueen sektoritutkimuslaitokset. Lopullisia hyötyjiä ovat kohderyhmä ja yritykset sekä yrityksen perustamista suunnittelevat tahot. Muita sidosryhmiä ovat Kuopion kaupunki ja alueelliset rahoittajat.
RahoittajaAlueelliset innovaatiot ja kokoeilut (AIKO)