Hankkeen tiedot

NimiDigiKyky - Yrityksen digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi
Aloituspäivä16.12.2016
Lopetuspäivä30.6.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Turunen
KuvausDigiKyky-hankkeen tavoitteena on yritysten digitaalisia valmiuksia nostamalla uudistaa ja kannustaa yrityksiä kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, parantaa yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, asiakaskontakteissa sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on digitaalisten sovellusten mahdollistaman kokeilukulttuurin tuominen osaksi yrityksen toimintaa.
KehittämistarveDigitaitoiset yritykset ovat ketteriä toimintamalleiltaan, kommunikoivat aktiivisesti ja hyödyntävät uutta teknologiaa. DigiKyky-koulutushanke tähtää yritysten digitaalisen ajattelun käynnistämiseen ja kyvykkyyden nostamiseen. Digitalisaatiota hyödyntämällä yritys pystyy
- kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja,
- parantamaan kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa,
- lisäämään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
- jakamaan yrityksen osaamista yritysverkostoissa.
ToimenpiteetKoulutushanke on jaettu neljään kokonaisuuteen, joista jokaisesta järjestetään yksi tai kaksi koulutuspäivää.

1: Digitalisaation ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen yrityksessä,
2: Verkkoläsnäolo,
3: Liiketoiminnan uudistaminen ja
4: Teollinen internet

Yhteisten koulutuspäivien jälkeen jatketaan realististen toteuttamissuunnitelmien työstämistä pienemmissä yritysryhmissä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta kaikki kasvuhakuiset yritykset, henkilöstö ja sen johto mukaan lukien. Hankkeeseen pääsee mukaan yhteensä 50 pohjoissavolaista yritystä.
TuloksetHankkeen jälkeen kohdeyritykset ovat kyvykkäämpiä jatkamaan omaa kehitystyötään koko ajan laajenevan, kyvenevän ja uudistuvan digitalisaation myötä.
KumppanitHankkeen toteutuksesta vastaa Kuopio Innovation Oy v. 2016 ja Savonia-ammattikorkeakoulu v. 2017.
Kohderyhmänä ja yhteistyökumppaneina ovat pohjoissavolaiset yritykset.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020