Hankkeen tiedot

NimiValnurre/Oiva Kuusisto Säätiö
Aloituspäivä1.8.2016
Lopetuspäivä31.10.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKirsi Mäkiniemi
KuvausHankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valkuaisnurmien - sekä puhtaiden että seoskasvustojen - viljelyyn viljelyvyöhykkeillä 3 ja 4e Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella ja siten lisätä tilojen valkuais- ja ravinneomavaraisuutta. Hankkeessa luodaan pohja puhtaina kasvustoina viljeltävien valkuaisnurmien korjuuaikasuosituksille ja sekä puhtaiden että seoskasvustojen ympäristöystävällisen viljelyn ohjeille. Tuloksilla voidaan osoittaa, millaisia ovat nurmipalkokasvien viljelyn lisääntymisen aikaansaamat taloudelliset ja ympäristöhyödyt.
KehittämistarvePuhtaille nurmipalkokasvustoille tai palkokasvivaltaisille nurmiseoksille ei ole olemassa kotimaista korjuuaikasuositusta ja joidenkin lajien viljelyohjeetkin ovat lähinnä vanhoille lajikkeille annettuja. Tarve korjuuaikasuosituksen laatimiselle on olemassa, sillä se on ensimmäinen askel kohti varsinaisen korjuuaikaennusteen laatimista (vrt. mm. heinä- ja apilapitoisten nurmien Artturi®-korjuuaikapalvelu). Korjuuaikasuosituksella ja viljelyohjeilla voitaisiin ohjata viljelyä ympäristöystävälliseen suuntaan.
ToimenpiteetTutkimusaineistoina käytetään kahden Luonnonvarakeskus Seinäjoen/Ylistaron (Luke) toimipisteessä toteutettavan tutkimushankkeen kenttäkokeita.
TuloksetHankkeen peltokokeista syntyy uutta, käytännönläheistä tietoa. Hankkeessa tuotetaan julkisten opinnäytetöiden ohella kaksi tieteellistä artikkelia, useita konferenssitasoisia artikkeleita sekä ammattilehtiartikkeleita. Hankkeen kahden kenttäkokeen tulosten perusteella on mahdollista luoda alustava korjuuaikasuositus puhtaille ja seosvalkuaisnurmille ja lisäksi parantaa niiden ympäristöystävällisiä viljelyohjeita viljelyvyöhykkeillä 3 ja 4e.
KumppanitLuonnonvarakeskus, Ylistaro
Helsingin yliopisto, MMTDK
RahoittajaSäätiöt