Hankkeen tiedot

NimiMonialkuaineanalyytikkalaboratorio
Aloituspäivä1.9.2016
Lopetuspäivä30.9.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausTämän kehittämishankkeen tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa investointihankkeessa hankitut ICP-MS sekä
ionikromatografilaitteistot epäorgaanisten analyysien kustannustehokkaaseen tuottoon. Hankekokonaisuuden
strategisina tavoitteina on (1) kehittää ympäristö- ja materiaalianalytiikan tutkimus- ja opetusympäristöä, sekä (2)
vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja materiaalitutkimuksen asemaa monipuolisen ja korkealaatuisen
analytiikan toteuttajana.
KehittämistarveYmpäristönäytteiden sekä teollisuusprosessien materiaalien ja sivuvirtojen alkuaineanalytiikka on keskeisessä roolissa
arvioitaessa ympäristöpäästöjä ja niiden vaikutuksia, teollisten tuotteiden ja prosessien ominaisuuksia sekä
teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia. Pohjois-Savon alueella on lukuisia yrityksiä, joilla on tarve
selvittää erilaisten materiaalien kemiallisia ominaisuuksia (mm. metalli-, puunjalostus- ja elintarviketeollisuus,
vedenpuhdistus), Ympäristöön päätyvät raskasmetallit ovat sekä ympäristöongelma, mutta myös hukkaan joutuva
materiaaliresurssi, joka voi avata uusia kierrätystalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Korkeatasoinen ympäristö- ja
materiaalitutkimus edellyttää kehittyneitä kemiallisia analyysimenetelmiä.
Yksi monipuolisimmista ja tarkimmista tarkoitukseen soveltuvista analyysimenetelmistä on induktiivisesti kytketty
plasma-massaspektrometria (ICP-MS), jolla voidaan määrittää laajasti eri metalleja hyvin alhaisilla määritysrajoilla.
Analytiikkaa täydennetään ionikromatografilla (IC), jolla voidaan määrittää näytteistä vesiliukoisia ioneja. Itä-Suomen
yliopiston tutkimusryhmillä on laajasti elinkeinoelämän kanssa linkittynyttä tutkimusta, joka hyötyy merkittävästi em.
analyysilaitteiden hankinnasta.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020