Hankkeen tiedot

NimiRestonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivuthttps://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=44570059
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnna-Maria Saarela
KuvausKoko hankkeen tavoitteena on kehitettää uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu-ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.
KehittämistarveKehittämistarve on restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittämisen. Avain yhteiskehittämiseen toteutuu osaamista jakamalla ja uudistamalla matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuuden haasteissa.
Hanke on ammattikorkeakoulujen yhteinen. Mukana ovat kaikki 13 mara-koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta. Koordinaattorina toimii Laurea-amk.
ToimenpiteetToteutus ja vastuut tapahtuvat kahdeksassa työpaketissa:
TP 1: Koordinointi Laurea
TP 2: Yhteistutkimusten kehittäminen; alueelliset ja valtakunnalliset tutkimukset amkeissa Savonia, Laurea
TP 3: Living-lab -idean kehittäminen, mara-palvelujen tutkimusseminaari JAmk, SeAMK
TP 4: Service Jam amkien kesken kansallisesti ja virtuaalisesti LAPPI, KAMK
TP 5: Service seminaari ja työpajat (living lab -ajatuksen edelleen kehittäminen) TAMK, SAMK
TP 6: Digipalvelujen hackathon mara-alalla MAMK, LAHTI
TP 7: Yrittäjyysosaamisen yhteinen kehittäminen amkeissa mara-alalla SAIMIA, KARELIA
TP 8: Päätösseminaari ja living lab -toiminnan jatkuvuus Haaga-Helia
TuloksetKehitetään restonomikouluttajille uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -tapoja sekä yhteistoimintamallia.

Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla vahvistetaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista, tutkimustoiminnan verkostoa ja vaikuttavuutta sekä kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Mara-alan tutkimustoiminnan profiilia, alueellisen tutkimustoiminnan vaikuttavuutta selkiytetään ja vahvistetaan.

Parannetaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden työelämälähtöistä tutkimustoimintaosaamista.

Restonomikouluttajien menetelmä- ja pedagoginen osaaminen sekä verkostot kehittyvät.

Opiskelijoiden yrittäjyysosaamista lisätään kehittämällä pedagogisia toimintamalleja.

Digitaalinen osaaminen ja avoimen innovaatiotoiminnan tietokanta mara-alalla vahvistuu.

Sitoutetaan myös pieniä yrityksiä hankkeen jälkeiseen yhteistoimintaan.

Vahvistetaan ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä.
KumppanitHaaga-Helian ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö