Hankkeen tiedot

NimiMyynnin Jouhevat Globaalit Prosessit
Aloituspäivä1.5.2017
Lopetuspäivä30.4.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausHankkeen aikana prosessin läpi käy 30 yritystä niiden ollessa tuotannollisia ja palvelualan yrityksiä. Yrityksiä otetaan mukaan hankkeeseen purskeittain voidaksemme palvella yrityksiä tehokkaassa prosessissa samanaikaisesti.

Yrityksien analyysit tehdään myynnin ja lukujen kautta Savonian omin voimin. Myyntihenkilöstön, heidän toimintatapojen analysoinnissa ja kehittämisessä hankimme osaamista yrityksiin erikoistuneista henkilöstöhallinnon palvelujen tarjoajista.

Kohdemaiden markkinoiden ja kulttuurien analyyseissä tavoitteenamme on hyödyntää verkostomme palveluiden tarjoajia ja muita ulkomaisia toimijoita.

Tavoitteena on tehdä pienyrittäjien ryhmillä ja suurempien tuotannollisien yrityksien kanssa konkreettia vientimatkoja kohdemaihin projektin aikana.
KehittämistarvePohjois-Savolaisten vientiä harjoittavien ja kasvua hakevien yrityksien luontevat mahdollisuudet kasvaa löytyvät yhä useammin vientimarkkinoilta. Globaalissa kilpailussa markkinassa ostajien yksilöllistyessä ja firmojen kilpailukeinojen vaihtoehtojen samankaltaistuessa syntyy yrityksille tarve erilaistaa toimintaansa asiakaslähtöiseksi. Kohdemarkkinoiden kysynnän analysointi ja kulttuuristen seikkojen huomioiminen käyttäjissä mahdollistaa yrityksille kehittää vientiin kilpailuetua tuovia ja maakohtaisia vientimyynnin toimintamalleja. Uusi vientimyynnin malli kehittyy prosessissa analyyseistä tavoitemäärittelyiden kautta uuteen toimintamalliin ja oikeanlaisiin ihmisiin prosessissa.
Toimenpiteet
TuloksetAnalyysi selvittää nykyisen vientimyynnin toiminnan tuloksellisuuden. Kohdemarkkinan analyysi tuo esille markkinan kysynnän ja mahdollistaa tiedostamisen oikeanlaisesta toiminnasta kohdemaassa. Myyntiyrityksen myyntihenkilöstön analyysi selvittää mahdollisuudet juuri näiden henkilöiden avulla luoda oikeanlainen toimintamalli kohdemaahan myynnille. Uusi myynnin toimintamalli vientimaahan mahdollistaa yrtyksen tavoitteiden saavuttamisen.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020