Hankkeen tiedot

NimiKunnon Savotta -Kuopion kaupungin henkilöstön hyvinvointikartta
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä30.11.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHanna-Mari Nevala
KuvausKunnon Savotta -hankkeen tavoitteena on lisätä Kuopion kaupungin henkilöstön työssäjaksamista, työn miellekkyyttä sekä vähentää sairaspoissaoloja.

KehittämistarveSavonia-ammattikorkeakoulu käynnistää yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kunnon Savotta – hankkeen, jossa kehitetään uutta toimintamallia työssäjaksamisen tukemiseen. Hankkeen tavoitteina
on vähentää sairauspoissaoloja, lisätä työn mielekkyyttä ja löytää liikkumisen ilo myös vapaa-ajalla.
ToimenpiteetKunnon Savotan toimet kohdistuvat pilottivaiheessa Kuopion kaupungin kotihoidon henkilöstöön. Henkilöstö on kiinteästi mukana suunnittelemassa hankkeen toimenpiteitä, sekä luomassa mallia työssä jaksamisen tukemiseen.

Hankkeessa kehitetään työtiimien dynamiikkaa, tarjotaan osallistujille mahdollisuus osallistua pienryhmävalmennukseen (esim. pilates, joga ja kuntosaliharjoittelu) sekä yksilövalmennusta. Työntekijöille tarjotaan avaimia oman jaksamisen tukemiseen mm. opastamalla pieniin midfullnes harjoituksiin pitkin työpäivää.
Tulokset
KumppanitKunnon Savotta -hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kuopion kaupunki sekä kuopiolaiset hyvinvointialan yritykset Alfido Oy sekä Element Studio Oy.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö