Hankkeen tiedot

NimiOnnellinen umpilehmä
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöLeena Kärkkäinen
KuvausUmppari - koulutushankkeen tavoitteena on siirtää mahdollisimman pian suoraan käytäntöön uusinta Umpi- Hyvinvoiva umpilehmä - kehittämishankkeen sekä myös muissa hankkeissa tuotettua uutta selvitystietoa umpilehmien hyvinvoinnin sekä tulevan tuotantokauden tuotoksen lisäämiseksi. Koulutustiedon avulla opastetaan tuottajia suunnittelemaan ja toteuttamaan umpeen menevien ja umpilehmien ruokintaa ja hoitoa oikein sekä tuottamaan umpikauden lehmille sopivia rehuja. Umpilehmien hyvät olosuhteet ja ruokinta takaavat lehmälle terveemmän ja tuottoisamman maidontuotantokauden sekä parantavat lehmän kestävyyttä, jolloin tuottaja saa samalla paremman katteen eläinpaikkaa kohden. Poikimakertojen lisäämisellä saadaan, ilman lisäpaikkojen rakentamista lisätuloa yrittäjälle.
Koulutushanke tulee tiedottamaan ja siirtämään Umpi-Hyvinvoiva umpilehmä-kehittämishankkeen sekä muiden umpilehmien hoitoon ja ruokintaan liittyvän tiedon ja tulokset monimuotoisten koulutuspakettien (20x45 min) kautta suoraan käytäntöön erityisesti maidontuottajille sekä heidän neuvontaorganisaatioille ja asiantuntijoille. Umppari-hankkeen koulutuskokonaisuuksia räätälöidään ja toteutetaan yhdessä muiden yhteistyöhankkeiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman monta maidontuottajaa erilaisten koulutustilaisuuksien, webinaarien, ammattilehtiartikkeleiden ja julkaisujen avulla. Hankkeen koulutuksissa käsitellään uusinta tietoa umpilehmien ruokinnasta ja hoidosta sekä umpilehmille sopivista tilaratkaisuista.
KehittämistarveMaitotiloille tarvitaan koulutusta umpikaudesta, jotta maidontuotanto pysyisi vakaana ja kasvaisi Pohjois-Savossa, -Karjalassa ja Kainuussa tulevaisuudessakin. Onnellinen umpilehmä (Umppari)-koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa maito-osaamista alueillamme, jotta maitotilojen kannattavuus ja työpaikat säilyisivät edelleen. Hanke välittää tietoa ja tuloksia ensisijaisesti Hyvinvoiva umpilehmä -kehittämishankkeesta Pohjois-Savossa ja jakaa tiedon muille hankkeessa mukana olevien maakuntien maitohankkeille heidän omiin koulutuksiin. Hanke tekee yhteistyötä myös EuroMaidon ja ProNavetan kanssa jakamalla tuloksia maitotiloille umpilehmien uusista sekä jo olemassa olevista hyvistä rakennusratkaisuista sekä hankkeiden tuottamista hoito- ja ruokintaratkaisuista. Tiedon ja taidon karttumisen avulla maitotilat pystyvät tehostamaan toimintaansa kustannustehokkaasti ja kasvattamaan karjakokoa. Umpilehmien hoidon ulkoistamisella voitaisiin luoda muun muassa tuotannosta luopuville maitotilayrittäjille ja mahdollisesti myös hiehohotelliyrittäjinä toimiville uusia ansaintamahdollisuuksia ja
turvata heidän työpaikkoja maaseudulla. Tämän myötä maitotilallisella olisi madollisuus keskittyä pelkästään lypsyssä olevien lehmien hoitoon, ruokintaan ja seurantaan, mikä toisi lisää tuottavuutta yrittäjälle.
Koulutushankkeeseen osallistuneet maidontuottajat osaavat ruokkia ja hoitaa umpeen menevää ja ummessa olevaa lehmää oikein ja tuottaa sille sopivia rehuja. Umpilehmien hyvät olosuhteet ja ruokinta takaavat lehmälle terveemmän ja tuottoisamman maidontuotantokauden sekä parantavat lehmän kestävyyttä. Lypsylehmän maidontuotanto nousee aina 4-5 tuotoskauteen saakka, joten tuotoskausia lisäämällä saadaan kasvatettua maitotuotosta ja sitä kautta maitotiliä sekä samalla pienennettyä uudistuskustannusta.

ToimenpiteetHankkeen toiminnot:
1. Koulutus ja tiedonsiirto
2. Lisäselvitykset koulutustiedon tukemiseksi
3. Koordinointi
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020