Hankkeen tiedot

NimiPienpolttosimulaattori kehityshanke
Aloituspäivä1.10.2016
Lopetuspäivä31.5.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausHankeen tavoitteina ovat:
1) Parantaa tulisijojen toimintaan kytköksissä olevien pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä polttotekniikoita aiempaa paremmiksi edistäen yritysten vähähiilisyyttä
2) Löytää uudenlaisia innovaatioita tulisijoihin liittyvien ongelmien hallintaan testaamalla mobiilisovelluksia ja yksinkertaista automaatiota tulisijoissa (uutuusarvo)
3) Parantaa tulisijatalojen energiatehokkuutta tulisijan ilmantarpeen ja ilmanvaihdon optimoinnilla
4) Hyödyntää tehokkaammin Itä-Suomen yliopiston polttolaboratorion (ILMARI- ilmaosaamisympäristö) osaamista ja laitteistoja siten, että yritysten tarpeita voidaan palvella entistä paremmin
5) Tehostaa yritysten ja tutkimuslaitosten (UEF, Savonia) välistä verkostoitumista uudella toimialalla (elektroniikka, automaatio, älytekniikka) ja vahvistaa verkostoja polttotekniikkaan liittyen
6) Luoda uudenlainen tulisijojen toimintaan ja ilman laatuun liittyvä oppimis- ja koulutusympäristö
7) Vähentää tulisijoista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja kestävää kehitystä
KehittämistarveTulisijojen päästöillä on merkittäviä ilmasto- ja terveyshaittoja. Toisaalta puun polttaminen tulisijoissa on hyvin yleistä, tulisijoihin kytköksissä oleva liiketoiminta merkittävää ja puun käyttöä uusiutuvana energialähteenä osana vähähiilistä taloutta pitäisi edistää. Tulisijojen kehitystyö vaatii perusteellista ymmärrystä polttotekniikoista, päästöjen muodostumisesta ja erityisiä mittaus- ja näytteenottotekniikoita, joita tuotteiden kehittäjillä ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Tulisijat eivät ole muun talotekniikan kanssa yhteistoiminnassa, mikä on aiheuttanut ongelmia tulisijojen käyttöön (tulisija ei vedä), sisäilmaan (päästöt ja hajut sisälle), sekä häviöitä energiatehokkuudessa (liian yli-ilmainen poltto, kontrolloimaton palamisilman tuonti).

SIMO-hankkeen päämääränä on luoda aivan uudenlainen toimintamalli tutkimuslaitosten ja yritysten väliseen tulisijoihinliittyvään TKI-toimintaan ja samalla saada tulisija toimimaan energiatehokkaasti, turvallisesti ja vähäpäästöisesti osana nykyaikaista talotekniikkajärjestelmää
ToimenpiteetHanke jakautuu viiteen työpakettiin (TP):
Simulaattorin rakentamiseen, varusteluun ja testaukseen (TP1), Tulisijavalmennuksen pilotointiin ja käyttöönottoon (TP2), Uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen edistämiseen (TP3), Koulutusmateriaalin tuottamiseen ja koulutuksen pilotointiin (TP4) sekä Tiedottamiseen ja yhteistyöverkostojen vahvistamiseen ja laajentamiseen (TP5).
TuloksetHankekokonaisuus tuo uutta osaamista yrityksille, tarjoaa testausympäristön yritysten omille uusille keksinnöille, tukee yritystenvälistä yhteistyötä sekä edesauttaa aihealueeseen liittyvän yhteenliittymän muodostamista. Hankekokonaisuuden tuloksena tulisijojen toimintaan kytköksissä olevien pk-yritysten kilpailukykyä saadaan edistettyä kehittämällä polttotekniikoita aiempaa paremmiksi. Hankekokonaisuus mahdollistaa uudenlaisten innovaatioiden syntymisen yrityksissä koskien tulisijoihin liittyvien ongelmien hallintaa sekä parantaa tulisijatalojen energiatehokkuutta tulisijan ilmantarpeen ja ilmanvaihdon optimoinnilla tuotettujen ratkaisujen kautta.

Kehityshanke tehostaa myös yritysten ja tutkimuslaitosten (UEF, Savonia) välistä verkostoitumista uudella toimialalla (elektroniikka, automaatio, älytekniikka) ja vahvistaa verkostoja polttotekniikkaan liittyen ja siten mahdollistaa myös yritysten välisen toiminnan tehostamisen. Lisäksi uudenlaisen tulisijojen toimintaan ja ilman laatuun liittyvän oppimis- ja koulutusympäristön luominen edistää opiskelijoiden integroitumista yritystoiminnan kanssa ja tehostaa tiedonsiirtoa tutkimuslaitoksista yrityksiin.

Pitemmällä aikavälillä hanke vähentää tulisijoista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä.
KumppanitHankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio sekä Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan Kuopion yksikkö. Lisäksi toteutukseen osallistuvat alihankintayritykset hankkeen tutkimus- ja testauslaitteistojen koostamisessa.

Yrityskumppaneina ovat Kiuruveden Lämpövoima Oy, FinnProto Oy, T:mi Mika Häkkinen, NunnaUuni Oy, Warma-Uunit Oy ja Narvi Oy.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020