Hankkeen tiedot

NimieAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä - Pohjois-Savon DigiSote -hanke
Aloituspäivä1.9.2016
Lopetuspäivä4.1.2019
www-sivuthttps://pohjoissavondigisote.wordpress.com/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSusanne Hämäläinen
Kuvaus1. Tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista tulevaisuuksista ja tunnistaa tulevaisuuden eAmmattilaisuus ja siinä tarvittavat osaamistarpeet
2. Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien työntekijöiden, kansalaisten ja alan yritysten digiosaamista muuttuvat osaamistarpeet ja erikoisosaaminen huomioiden, sekä kehittää digitaalinen oppimisympäristö henkilöstön täydennyskoulutukseen,
3. Kehittää eAmmattilaisen kehittymispolku ja siihen liittyvä valmennuskokonaisuus
4. Kehittää digitalisaatiota julkisen terveydenhuollon, yksityisen terveydenhuollon toimijan ja kolmannen sektorin yhdyspintojen palvelupolkuihin monitoimijaverkostona asiakaslähtöisesti
5. Kehittää digitalisaatiota edistävää monitoimija- ja yritysyhteistyötä
6. Integroida hankkeen kehittämistyö sote-alan koulutukseen ja hyödyntää sitä organisaatioiden tulevaisuuden toiminnassa.
KehittämistarveKansalliset ja kansainväliset strategiat painottavat digitalisaatiota. Yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa suuri teknologinen ja digitalisaation vallankumous. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämiseksi on menossa kansallista ja alueellista kehittämistyötä. Erilaisissa hankkeissa kehitetään sähköisiä palveluja, sovelluksia ja ohjelmia. Kansalaisten käytettävissä on jo suuri joukko ns. virallisia kansallisia ja alueellisia sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta myös vapaasti käytössä olevia palveluita (esimerkiksi sähköiset ja mobiilipalvelut, applikaatiot, robotiikka, sensorit, älyvaatteet). Asiakkaat odottavat sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääntymistä.

Digitalisaation ja digipalvelujen käyttöönotto edellyttää muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuihin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ muuttuu digitalisaation myötä. Tästä syystä on tarve kehittää ammattilaisten ja myös asiakkaiden osaamista sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujen digitalisaatiota.
Toimenpiteet1. Tulevaisuustyöpajat
Tulevaisuustyöpajoissa ideoidaan ja tarkastellaan, millaisia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa ja millaisia kokeiluja hankkeessa tehdään. Työpajoissa tunnistetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä eAmmattilaisen tulevaisuuden osaaminen ja sen kehittämistarpeet.

2. Nopeat digikokeilut
Hankkeessa toteutetaan useita nopeita 100 päivän kokeiluja. Kokeiluissa otetaan käyttöön erilaisia digitaalisia laitteita, ohjelmia ja sovelluksia. Kokeiluihin liittyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden osaamisen kehittäminen. Osaamista kehitetään erilaisin menetelmin yhdessä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat ohjaavat kansalaisia sähköisiin palveluihin.

3. Tulevaisuuden eAmmattilaisen kehittymispolku ja digitaalinen oppimisympäristö
Kehitetään ja mallinnetaan eAmmattilaisen kehittymispolku ja kuvataan eAmmattilaisen osaaminen ja
erikoisosaaminen ja työtehtävät tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitetään eAmmattilaisen
erikoisosaamista tuottava valmennuskokonaisuus ja pilotoidaan se osana nopeita kokeiluja.
Tuotetaan digitaalinen oppimisympäristö täydennyskoulutukseen.
Tulokset1. Tulevaisuuden eAmmattilaisen työ ja siinä tarvittava osaaminen ja erikoisosaaminen ja osaamisen kehittymispolku
- Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä on tuotettu osaamistarpeiden tunnistamiseen
- Sote-alan ammattilaisen digiosaamisen vaatimukset on määritelty - digiosaamisen kartoittamisen työvälineitä tuotettu
- eAmmattilaisen osaamisen kehityspolku ja valmennuskokonaisuus
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaaminen on kehittynyt
3. Monitoimijaverkoston digitaalinen oppimisympäristö on tuotettu täydennyskoulutukseen
4. Uudet koulutuskokonaisuudet ja -materiaalit, joissa on hyödynnetty digitalisaation mahdollisuuksia
5. Sidosryhmien valmennus ja yhteistyökäytännöt
6. Digitaaliset palvelut/palveluinnovaatiot ovat osana asiakaslähtöisiä palvelupolkuja
7. Kokemukset kahden hankkeen toimenpiteistä ja yhteistyöstä, joita on hyödynnetty yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa
8. Monitoimijaverkosto on syntynyt kehittämään sosiaali- ja terveysalan palveluja
9. Uudet innovaatiot - on luotu ja otettu käyttöön uusia digitaalisia palveluja ja muita innovaatioita
10. Kokeilukulttuuri on vahvistunut – rohkeus lähteä kokeilemaan uusia palveluja.
KumppanitHankkeen hallinnoija on Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Lapinlahden kunta ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppaneita ovat Sensoftia Oy, Lapinlahden Virkku Oy, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pohjois-Savon Liitto; STM:n I & O kärkihanke sekä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Hankeyhteistyötä toteutetaan Pohjois-Karjalan DigiSote -hankkeen sekä Etelä-Savon ja Kainuun vastaavien hankkeiden kanssa.

Muita yhteistyötahoja ovat kolmannen sektorin toimijat, kuten Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry

Kohderyhminä ovat:
- sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Pohjois-Savon alueella, erityisesti Lapinlahden kunnan, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Kysteri liikelaitoksen henkilöstö sekä yksityisten terveyspalvelujen tyottajayritysten ja hyvinvointiteknologiayritysten työntekijät
- Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat
- Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen toimijat, Savonetti ry:n vertaisohjaajat
- kokeiluihin ja hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat asiakkaat ja kansalaiset Pohjois-Savon alueella.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020