Hankkeen tiedot

NimiOutdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareitistöjen esiselvityshanke
Aloituspäivä1.8.2016
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHilkka Lassila
KuvausHankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Konkreettisena tavoitteena on kartoittaa ja raportoida jo olemassa olevat, Pohjois-Savon maaseutualueen matkailullisesti merkittävät ja potentiaaliset luontoliikuntaan liittyvien reittien (mm. vaellus-, melonta- ja pyöräilyreitit), lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden taso sekä palvelurakenne sekä esittää keskeisien reittien kehittämisen tarpeet riittävän tason saavuttamiseksi huomioiden niiden kehittämisessä ja ylläpidossa valtakunnallisen OF-ohjelman kriteerit ja ohjeistukset sekä ohjata valittujen kohteiden lisäksi alueella olevia toimijoita riittävän laadun varmistamiseksi. Lisäksi luodaan kehittäjien verkosto, joille jaetaan tietoa luontokohteiden ja reittien kehittämistyössä.
KehittämistarveSuomen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä matkailumarkkinoilla ovat luonto, vesi, metsät ja erämaat sekä niiden tarjoamat aktiviteettimahdollisuudet. Pohjois-Savon alueella on hyvät mahdollisuudet kehittää luontoliikkumiseen pohjautuvia matkailupalveluja. Erityisesti pyöräily ja varsinkin maastopyöräily on saavuttanut uusia käyttäjäryhmiä.
Matkailijat hakevat tänäpäivänä turvallisia luontokokemuksia rakennetuilla ja opastetuilla luontoreiteillä, jotka ovat saavutettavia, turvallisia ja joiden lähettyvillä on tarjolla palveluja, kuten majoitus-, ravitsemispalveluja ja kalustovuokrauspalveluja.

Rakennettuja reittejä käyttävät paikallisväestön lisäksi päiväkävijät, alueella yöpyvät matkailijat ja loma-asukkaat.
Pohjois-Savon alueella on paljon luontoliikunnan mahdollistavaa potentiaalia ja runsaasti eritasoisia luontoliikuntareittejä, joita ei ole pystytty kehittämään käyttäjien tarpeita vastaaviksi luonnon virkistyskäyttöä edistäviksi ympäristöiksi. Niiden matkailullisen tuotteistamisen edellytyksistä ei ole olemassa koottua tietoa eikä vastaavia hankkeita ole Pohjois-Savossa toteutettu. Hankkeessa pystytään hyödyntämään mahdollisesti jo aiemmin rahoitettuja reittien infrastuktuuria kehittäneitä hankkeita.

Hankkeen toimenpiteitä ei ole aiemmin toteutettu Pohjois-Savon alueella. Se tuottaa lisäarvoa alueen matkailullisten reittien suunnittelussa ja kehittämisessä. Yrityksillä ja kunnilla ei ole resursseja toteuttaa hankkeessa esitettyjä toimenpiteitä ja hankkeen toimenpiteet ovat linjassa Visit Finlandin valtakunnallisen Outdoors Finland -katto-ohjelman kanssa.
ToimenpiteetTP1. Potentiaalisten toimijoiden verkoston kokoaminen ja lähtötilannekartoitus
TP2. OF-valtakunnalliset koulutukset toimijoille
TP3. Reittien kartoitus alueella ml. ylimaakunnalliset reitit
TP4. OF-koordinaatio alueella, tiedottaminen ja yhteistyö valtakunnallisten muiden alueiden OF-toimijoiden kanssa
TP5. Osaamisen hankkiminen monikanavaisen viestinnän hyödynnettävyydestä retkeilyreittiviestinnässä
TP6. Verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia toimijoille 2 – 5 kpl
TuloksetKonkreettisena tavoitteena on kartoittaa ja raportoida jo olemassa olevat, Pohjois-Savon maaseutualueen matkailullisesti merkittävät ja potentiaaliset luontoliikuntaan liittyvien reittien (mm. vaellus-, melonta- ja pyöräilyreitit), lähiliikuntapaikkojen ja luontokohteiden taso sekä palvelurakenne sekä esittää keskeisien reittien kehittämisen tarpeet riittävän tason saavuttamiseksi huomioiden niiden kehittämisessä ja ylläpidossa valtakunnallisen OF-ohjelman kriteerit ja ohjeistukset sekä ohjata valittujen kohteiden lisäksi alueella olevia toimijoita riittävän laadun varmistamiseksi. Lisäksi luodaan kehittäjien verkosto, joille jaetaan tietoa luontokohteiden ja reittien kehittämistyössä. Selvityshanke siis tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa.
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020