Hankkeen tiedot

NimiLisäävä Valmistus Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.9.2016
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivuthttp://alvo.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHankkeen tavoitteena on rakentaa ja käynnistää lisäävän valmistuksen toimintaympäristö, joka parantaa ja vahvistaa
uuden tiedon ja osaamisen siirtämistä olemassa olevaan yritystoimintaan ja edistää innovaatioiden syntymistä sekä
lisää työn tuottavuutta.
LIVA -hankkeessa toteutetaan ja käyttöönotetaan ALVO (Ainetta Lisäävän Valmistuksen tki- ja Oppimisympäristö) -hankkeessa suunniteltu toimintaympäristö.

Toimintaympäristön avulla voidaan lisätä aihepiiriin liittyvää monialaista osaamista alueella ja Suomessa, toteuttaa vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista innovaatiotoimintaa sekä soveltavaa, elinkeinoelämän todellisiin case-tapauksiin pohjautuvaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa.
KehittämistarveLisäävä Valmistus (AM, Additive Manufacturing, 3D-tulostus) tulee olemaan yksi suurimmista muutoksista valmistavan teollisuuden toimintatapoihin aivan lähitulevaisuudessa.
Pohjois-Savon alueelle toteutettujen kartoitusten yhteydessä on todettu, että ehkä merkittävin jarruttava tekijä AM-menetelmien leviämiselle Pohjois-Savon teollisuuteen on tiedon ja osaamisen puute. Lisäävän valmistuksen osaamiselle on merkittävä tilaus alueella erityisesti tiedon hankinnan ja koulutuksen osalta.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin:
TP1: Oppimis- ja tutkimusympäristön sekä sen tarjoamien palveluiden käyttöönotto.
- Työpaketissa toteutetaan pilottiprojektien kautta tki- ja oppimisympäristön liiketoimintamalli ja palvelut
- Testataan ja kehitetään nettiportaalia, jonka kautta ympäristön hyödyntäminen voi tapahtua
- Julkaistaan aiheeseen liittyvää tietoa
TP2: Tutkimustoiminta ja pilottiprojektit
- Tutkimus- ja pilottiprojektien toteutus (mm. terveydenhuollon sovelluskohteet, kevyemmät ja tilatehokkaammat rakenteet, rakennusteollisuuden sovelluskohteet, yms.)
- Opetuksen integrointi tutkimustoimintaan osana tutkimusprojekteja
TP3: Pedagogisten menetelmien käyttöönotto ja integrointi opintojaksoihin sek täydennyskoulutukseen
- Opintojaksojen integrointi monialaisesti tutkimusprojekteihin
- Pedagogisten mallien testaus ja kehittäminen
- Tutkintoon johtavan koulutuksen sekä täydennyskoulutusten suunnittelu ja toteutus
TP4: Soveltuvuustutkimus suurten metallikappaleiden (1-5 m) lisäävästä valmistuksesta
- Työpaketin sisältö koostuu kirjallisuuskatsauksesta, tarvekartoituksesta sekä teknisistä selvityksistä
TuloksetProjektin tuloksena syntyy lisäävän valmistuksen oppimis- ja tutkimusympäristö, joka toimii monialaisesti yhdistäen
Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat.

Ympäristö tulee tarjoamaan alueen yrityksille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla 3D-tulostukseen liittyvän kehityksen
osalta tarjoten mm. koulutus- ja kehittämispalveluja. Oppimisympäristö mahdollistaa yrityksille uusien palvelu- ja
yritysideoiden testauksen.
KumppanitHankkeen kohderyhmät ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, sen alueelliset yhteistyökumppanit oppilaitoksissa sekä
alueen yritykset ja julkiset organisaatiot. Yrityksistä painopiste on erityisesti pk-yrityksissä ja start-upeissa.
Terveydenhuollon osalta kohderyhmänä ovat sekä julkisen että yksityisen puolen toimijat.

Hankkeen yrityskumppanit: Betonimestarit Oy, Hydroline Oy, Lehtoniemen Metalli Oy, Hammaslaboratorio Mallihammas Oy, Medikro Oy, Newicon Oy, Normet Oy, Paineteho Oy, Timaco Oy
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020