Hankkeen tiedot

NimiAlueellista toimintaympäristöä tukeva biosignaalianturien kehitystyö ja testaus (MATRIISIANTURI)
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä30.6.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausHankkeen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa ihmisille tai eläimille soveltuvien bio(signaali)antureihin perustuvien mittaustekniikoiden kaupallisia sovelluksia yhdistämällä yliopiston, Savonian, yritysten ja KYS:n osaamista ja kehitystyöresursseja.
KehittämistarveIhmisen ja eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät erilaiset monipuoliset biosignaalien mittaustekniikat ovat merkittävästi lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana sekä lääketieteellisessä diagnostiikassa että kuluttajatuotteissa.

Biosignaalimittaussovelluksissa on useita osakokonaisuuksia: mittausanturit, signaalin keräys ja vahvistus, tiedonsiirto useimmiten langattomasti tai kannettavan mittalaitteen muistista ja mittausdatan jatkokäsittely, analysointi ja tulosten tulkinta sekä tulosten hyödyntäminen. Onnistuneen ja luotettavan mittauksen lähtökohtana on hyvin toimiva, helppokäyttöinen ja edullinen anturiratkaisu, nykyisin usein useasta anturista koostuva "anturimatriisi", jossa on erityyppisiä biosignaaliantureita. Muihin sitä seuraaviin osioihin löytyy valmiita kaupallisia ratkaisuja. Tämä hanke pureutuukin erityyppisten anturiratkaisujen ja näytteenoton kehitystyöhön ja
hyödyntää muilta osin jo olemassa olevia testausympäristöjä ja mm. osallistuvien paikallisten yritysten ratkaisuja.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitLuke
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020