Hankkeen tiedot

NimiLitium-ioni akkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Varkaudessa
Aloituspäivä1.11.2011
Lopetuspäivä30.6.2013
www-sivutakkuteknologia.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausLitium-ioni akkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Varkaudessa –hankkeen tavoitteena on
1. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston akkuteknologiaan liittyvän osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen niin, että tahot tuottavat jatkossa alan tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille alan yrityksille ja muille toimijoille, erityisesti energiateknologian litiumioni-akkutuotantoon.
2. Kehittää uudet koulutustuotteet akkuteknologian kouluttamiseksi, millä varmistetaan osaamisen päivittäminen ja tuetaan yritysten ja tutkimusta tuottavien tahojen tutkimus- ja kehitystoimintaan.
3. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston energiatekniikan koulutus- ja tutkimustoiminnan tunnettuuden lisääminen ja yritysyhteistyön kehittäminen.
4. Synnyttää ja löytää yrityksiä, jotka voivat soveltaa litium-ioniakkuteknologian tuotteita omassa toiminnassaan.

Projektin tuloksena syntyy yhteistyö, jolla voidaan taata osaavan henkilöstön saanti litiumioniakkuteknologian yrityksille hankkeen jälkeen sekä toimiva verkosto tutkimus- ja kehittämispalvelujen hankintaan.
Kehittämistarve
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulutu on hankkeen hallinnoija. Osatoteuttajana on Savon koulutuskuntayhtymän (Savon ammatti- ja aikuisopisto) kanssa.

Kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka työllistävät Savonia-ammattikorkeakoulusta ja Savon ammatti- ja aikuisopistosta valmistuvia opiskelijoita sekä yritykset, jotka käyttävät näiden energia-alan
tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Tämän kohderyhmän oletetaan hyötyvän hankkeen tuloksista kuitenkin pääosin hankkeen toteutuksen jälkeen. Toteutusaikana erityisenä kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kouluttajat, joiden akkuteknologiaan liittyvän osaamisen kasvattaminen on hankkeen keskeisin tavoite. Välillisinä kohderyhminä olivat edellä mainittuje oppilaitosten energiatekniikan opiskelijat Varkaudessa ja Kuopiossa sekä akkuteknologian valmistamiseen ja soveltamiseen tarkoitettujen tuotantovälineiden laitevalmistajat.
RahoittajaManner-Suomen ESR-ohjelma