Hankkeen tiedot

NimiUusiutuvan energian osaamisen kehittäminen ja energia-alan täydennyskoulutus alueen nuorille sekä alan vaihdosta kiinnostuneille aikuisille
Aloituspäivä1.11.2011
Lopetuspäivä31.10.2013
www-sivuthttp://uusiutuvaenergia.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöRitva Käyhkö
KuvausHankkeessa on tavoitteena uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvän osaamisen kehittäminen siten, että jatkossa hankkeen toteuttajat tuottavat alan tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille alan yrityksille.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan aiheeseen liittyviä koulutuksia, tuotteistetaan tuotekehitys-, testaus- ja neuvontapalveluja ja rakennetaan kansainvälisiä yhteyksiä uusien energiaratkaisujen koulutuksen ja tuotekehityksen tueksi sekä markkinoinaan energia-alan koulutusta ja t&k-palveluja. Erityisenä osa-alueena tässä hankkeessa tullaan kehittämään maalämpöön liittyvää koulutusjärjestelmää, jossa huomioidaan eri osa-alueiden pätevyysvaatimukset.
KehittämistarveProjektissa kehitetään ja vahvistetaan Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston osaamista uusiutuvasta energiasta ja uusista energiateknologioista, että toimijat tuottavat jatkossa alan tutkimus- ja tuotekekehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta kilpailukykyistä osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia itäsuomalaisille energia-alan toimijoille.
ToimenpiteetProjektissa selvitetään, suunnitellaan ja pilotoidaan uusiutuvaan energiaan liittyviä koulutuksia (mm. uusiutuvan energian järjestelmät, biopolttoaineet, maalämpö, lämpöpumppu, aurinkolämpö, aurinkosähkö, tuulivoima).
Suunnitellaan ja tehdään uusiutuvaan energiaan liittyvien opintojen opetusmateriaaleja.
Rakennetaan ja tuotteistetaan energiateknologian tuotekehityspalveluja yrityksille.
Rakennetaan osaamista ja kansainvälisiä yhteyksiä uuden energiateknologian toimijoihin.
Markkinoidaan energia-alan koulutuksia.
Tulokset1. Toteuttajien osaamisen vahvistamisen myötä syntyy uusia koulutus- ja t&k-palveluja.
2. Kansainvälisten verkostojen rakentamisen tuloksena toimijat pystyvät paremmin edesauttamaan myös alan yritysten kansainvälistymistä ja niiden kehittämien tuotteiden ja ratkaisujenvientiä.
3. Energiatekniikan koulutus- ja tutkimustoiminnan tunnettuus ja yritysyhteistyö lisääntyvät.
4. Maalämpöön liittyvää koulutusjärjestelmän kehittäminen.
KumppanitHanketta toteuttavat hallinoijana Savonia-ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina Savon koulutuskuntayhtymä/Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon kuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto.

Hankkeen kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka työllistävät valmistuvia opiskelijoita sekä yritykset, jotka käyttävät energia-alan tutkimus- ja tuotekehityspalveluja.
RahoittajaESR