Hankkeen tiedot

NimiWaterPro - Northern Runoffs into Profits
Aloituspäivä1.6.2016
Lopetuspäivä31.8.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöVille Matikka
KuvausWaterPro kokoaa pohjoisille ja arktisille harvaanasutuille alueille sopivimmat valumavesien passiiviset käsittelymenetelmät yhteiseksi oppaaksi ja ohjeistukseksi. Lisäksi menetelmien ja ohjeistuksen toimivuus testataan käytännössä, samalla painotetaan erityisesti viestintää ja yhteistyömallin kehittämistä maatalouden ja kaivannaisteollisuuden vesien hallinnassa.
KehittämistarveWaterPro edistää pohjoisen ja arktisen alueen ekotehokasta maatalouden ja kaivannaistoiminnan valumavesien hallintaa ja ravinnepäästöjen vähentämistä kansainvälisen osaamisen yhdistämisellä. Hankkeen avulla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sademäärän ja lämpötilojen muutoksiin ja niiden vaikutuksiin valumavesissä. WaterPro kokoaa, testaa ja vertailee erityisesti pohjoisille ja arktisille harvaan asutuille alueille sopivia menetelmiä vesien käsittelyyn ja monitorointiin sekä tuottaa ohjeistusta parhaiden menetelmien valintaan. WaterPron lopputuloksena syntyy päätöksenteon työkalu, joka auttaa toimijoita parhaiden toimenpiteiden valinnassa valumavesien hallintaan.
Toimenpiteet
TuloksetProjektissa kootaan erityisesti pohjoisille ja arktisille harvaanasutuille alueille sopivia vesien käsittely- ja monitorointimenetelmiä, testataan niitä eri alueitten kohteissa (maatalous ja kaivannaisteollisuus) sekä kehitetään tutkimustiedon pohjalta valintaopas ja työkalu parhaiden menetelmien valintaan eri kohteisiin. Samalla muodostetaan laaja-alaiset yhteistyöverkostot tukemaan prosessien sujuvaa etenemistä.
Kumppanit
RahoittajaNorthern Periphery and Arctic Programme 2014-2020