Hankkeen tiedot

NimiTahtotilana työ
Aloituspäivä1.3.2016
Lopetuspäivä28.2.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Iire
KuvausTavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen työllistymistä uudenlaisten toimintamallien luomisen kautta. Tavoitteeseen päästään tunnistamalla maakunnan yritysten osaamiskapeikkoja, aktivoimalla yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, luomalla ja toteuttamalla uudenlaisia valmennuskokonaisuuksia valmistumassa oleville korkeakouluopiskelijoille sekä muille korkeasti koulutetuille, valmentamalla oppilaitosten henkilökuntaa sekä luomalla uusia toimintamalleja viranomaisten ja yritysten yhteistyöhön. Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät ja työttömyysuhan alaiset sekä opintojensa loppusuoralla olevat korkeakouluopiskelijat. Lisäksi hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat korkeakoulujen henkilökunta sekä viranomaistahojen (TE-toimisto, ELY-keskus) henkilökunta. Korkeakoulujen henkilökunta sekä viranomaistahot hyötyvät projektista parantuneen liike-elämän ymmärryksen kautta.

Hankkeen päätoteuttaja on Talentree Oy. Kokonaisbudjetti 249.880 €, josta Savonian osuus 46.800 €.
Muita osatoteuttajia ei ole hankkeessa.
KehittämistarvePohjois-Savon työttömyysluvut ovat nousseet hälyttävästi ennen kaikkea korkeasti koulutettujen keskuudessa. Toimenpiteet, joilla korkeasti koulutettujen työllistymistä voidaan edistää, liittyvät mm. alueen yritysten osaamiskapeikoiden tunnistamiseen sekä yritysten aktivoimiseen mm. yritysharjoitteluihin, korkeasti koulutettujen valmennukseen ja sparraukseen, korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön parantamiseen sekä viranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen.
Toimenpiteet1.) Kartoitetaan alueen yritysten osaamistarpeita. Jalkaudutaan alueen yrityksiin aktiivisesti selvittämään yritysten osaamistarvetta. Kannustetaan alueen yrityksiä hyödyntämään sekä korkeakoulujen opiskelijoita että työttömiä ja työttömyysuhan alaisia korkeasti koulutettuja mm. yritysharjoitteluissa, joilla tähdätään työllistymiseen. Luodaan yrityspooli jatkotoimenpiteitä varten
2.) Edistetään korkeakoulujen ja alueen yritysten välistä yhteistyötä sekä helpotetaan nivelvaiheen opiskelijoiden työllistymistä. Järjestetään valmennuksia opintojaan päättäville opiskelijoille. Opiskelijahankinnassa hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä yliopiston urapalveluiden sekä tiedekuntien ja ainejärjestöjen kanssa sekä ammattikorkeakouluilla uraohjaajien kanssa. Järjestetään korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteistyöfoorumeita mm. speed dating –periaatteella.
3.) Valmennetaan korkeakoulujen henkilökuntaa alueen yritysten osaamistarpeista. Toteutetaan korkeakoulujen henkilöstön ja alueen yritysten välisiä uudenlaisia yhteistyökokonaisuuksia. Järjestetään korkeakoulujen henkilöstön yritystyöjaksoja. Hyödynnetään yritysten edustajia oppilaitosten opetustilanteissa mm. kehittämistehtävien kautta
4.) Rakennetaan uusia yhteistyömalleja viranomaistahojen kanssa. Luodaan uusia yhteistyömalleja TE-toimiston kanssa korkeasti koulutettujen työllistymisen edistämiseksi (painopiste yritysten tarpeissa). Järjestetään valmennuksia TE-toimiston listoilla oleville työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeasti koulutetuille osaajille, valmennuksissa keskeisessä roolissa on yritysharjoittelu.
Tulokset
KumppanitHankkeen pääkoordinaattorina toimii Talentree Oy, Savonia osatoteuttaja.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020