Hankkeen tiedot

NimiYritysten kansainvälistymisen aktivoiminen
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä30.6.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMinna Tarvainen
KuvausProjektilla haetaan ratkaisua yritysten kattavaan aktivointiin kansainvälisille markkinoille ja Team Finland
toimenpiteisiin. Yrityksiltä on tullut vahva viesti tarpeesta kehittää alueellisesti yritysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyrkiä näin luomaan uusia palveluita ja tuotteita yrityksen kansainvälisen kilpailuedun kehittämiseksi. Erityisesti hankkeessa keskitytään aktivoimaan yrityksiä oman liiketoimintansa kansainvälistämiseen ja tunnistamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita alueelta sekä ohjataan heitä Team Finland toimenpiteisiin.

Yritysten aktivointi ja tunnistaminen tapahtuu alueen verkoston yhteistyöllä, Kv-tori -haastekampanjan avulla sekä ohjaamalla yritykset ja syntyneet verkostot Team Finland palveluiden piiriin. Tämän jälkeen järjestettävissä
innovaatiotyöpajoissa yritykset ja yritysryhmät pääsevät sparraamaan yhteisiä palvelu- ja tuoteideoitaan
kansainvälisten osaajien sekä muiden yritysten kanssa.

Golden Gavia -hankkeen aikana alueen yrityspalvelutoimijoille muodostui yhteinen näkemys kansainvälistymiseen liittyvistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Toimijakentän muutoksista johtuen, yrityksille suunnattu palveluprosessi kansainvälistymisen aktivoimiseksi kaipaa erityistä organisointia ja näkyvyyttä. Tämä on todettu myös Pohjois-Savon Team Finland johtoryhmässä.

Projektin tuloksena syntyy vähintään kolme verkostoa, joilla on mahdollisuus lähteä kehittämään tuote- tai
palveluaihiota yhdessä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toisena tuloksena tuotetaan testattu ja perusteltu
toimenpide-ehdotus siitä miten aktivoidaan kattavasti yrityskenttää kansainväliseen kasvuun ja ohjataan potentiaaliset asiakkaat Team Finland palveluiden piiriin.

Hankkeessa toteutetaan lisäksi kaksi näitä kahta tavoitetta tukevaa kv-tapahtumaa, joiden sisältö ja toteutus
suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa projektin aikana. Hanke toteutetaan Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion alueen kauppakamarin yhteistyönä.

Tämä hanke vastaa toimintalinja 3:n erityistavoitteeseen "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen"
mahdollistamalla yritysverkostojen syntymistä ja uusien palvelu- ja tuoteideoiden kehittämistä uudistumisen ja
kilpailukyvyn edistämiseksi. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa kokoamalla yritystarpeita alueen eri toimijoilta ja edelleen kanavoimalla niitä eteenpäin.
KehittämistarveYrityksiltä on tullut vahva viesti tarpeesta kehittää alueellisesti yritysten välistä yhteistyötä ja pyrkiä luomaan toinen toistaan tukevien yritysten verkostoja kansainvälisen kilpailukyvyn nostamiseksi.

Alueella on hyvin vähän kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä ja tavoitteena on löytää kasvuhakuisia yrityksiä kehittämään uutta kilpailuetua kohdemarkkinallaan omaa tuotetta tai palvelua täydentävien yritysten kanssa yhteistyössä. Yrityksillä on tarve rakentaa toimialakohtaisia yritysverkostoja, joissa on mahdollista kehittää uusia tuote- ja palveluratkaisuja sekä uutta liiketoimintaa alueelle ja verkostossa mukana oleville.

Erityisesti hankkeessa keskitytään aktivoimaan yrityksiä oman liiketoimintansa kansainvälistämiseen ja ohjataan heitä Team Finland toimenpiteisiin.

ToimenpiteetHanke toteutetaan kahdessa osassa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan 1-2 yritysverkostoa sekä toteutetaan yksi kv-toritapahtuma. Team Finland toimintaan kytkeytyvän laajemman palveluverkoston tapaamiset.

Hankkeen toisessa vaiheessa muodostetaan 1-2 yritysverkostoa sekä toteutetaan yksi kv-toritapahtuma. Tuotetaan
perusteltu toimenpide-ehdotus siitä miten aktivoidaan kattavasti Pohjois-Savolaista yrityskenttää kansainväliseen
kasvuun ja ohjataan potentiaaliset asiakkaat Team Finland palveluiden piiriin. Toteutetaan 2-4 innovaatiotyöpajaa.
TuloksetProjektin tuloksena syntyy vähintään kolme verkostoa, joilla on mahdollisuus lähteä kehittämään tuote- tai
palveluaihiota yhdessä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toisena tuloksena tuotetaan testattu ja perusteltu
toimenpide-ehdotus siitä miten aktivoidaan kattavasti yrityskenttää kansainväliseen kasvuun ja ohjataan potentiaaliset asiakkaat Team Finland palveluiden piiriin.
KumppanitHanke toteutetaan Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion alueen kauppakamarin yhteistyönä.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020