Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon Cleantech - liiketoiminnan kehittäminen
Aloituspäivä1.11.2015
Lopetuspäivä30.9.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kajanus
KuvausTavoitteena on tuottaa osallistavilla työmenetelmillä Pohjois-Savon Cleantech toimijoiden yhteinen liiketoimintalähtöinen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelma koostuu noin viidestä - kymmeneen toimenpiteestä, joita toimijat yhteisesti lähtevät toteuttamaan.
KehittämistarveCleantech on yksi nopeimmin kasvavista ja tulevaisuudessa tärkeimmistä teollisuuden aloista maailmassa. Pohjois-Savossa on noin 100 cleantech alan yritystä vesi-, ilma-, jäte-, energia ja prosessiteollisuuden aloilla sekä kymmenen yliopiston ja korkeakoulun sekä tutkimuslaitosten yksikköä alalla. Pohjois-Savon cleantech koostuu maantieteellisesti Varkauden, Kuopion ja Iisalmen alueiden yrityksistä ja toimijoista, jotka toimivat kukin omilla markkina- ja teknologia-aloillaan eikä yhteistä vahvaa cleantech panostusta ole vielä syntynyt. Eri markkina- ja teknologia-alueita yhdistävien kehittämispanostusten löytäminen edesauttaa liiketoiminnan kehittämistä ja vahvistaa osaamispohjaa.
ToimenpiteetKonkreettiset toimenpiteet
1. Alueelliset kick-off seminaarit Varkaus, Kuopio ja Iisalmi

2. Ideointityöpajat
Kolmen- ja puolentunnin työpajoja (10-15 osallistujaa kussakin). Työpajoissa ideoidaan ja tunnistetaan liiketoimintalähtöisiä kehittämistarpeita alalle. Työpajatyöskentelyn kehikkona käytetään 12-kohtaista liiketoimintamallikehystä.

3. Arviointi
Sovittu ryhmä cleantech alan vaikuttajia arvioivat kaikissa työpajoissa tuotetut ideat sovittuja sovittuja kriteereitä vasten ja kommentoivat ja edelleen kehittävät ideoita. Arviointi toteutetaan Internetin kautta.

4. Ydinlukulaskennat ja analyysit
Idea-arviointien perusteella toteutetaan ydinlukulaskennat ja analysoidaan tulokset. Analyysin tuloksena löydetään niiden toimenpiteiden yhdistelmät, jotka parhaiten täyttävät eri näkökulmat ja kriteerit. Laaditaan tulosten perusteella ehdotus toteutettaviksi toimenpiteiksi.

5. Toimenpiteiden valmistelutyöpaja.
Työstetään toimenpide-suunnitelmat halutuista toimenpiteistä. Toimenpiteen tavoite, kuvaus, vastuutaho/henkilö, aikataulu ja tarvittavat resurssit.

6. Loppuseminaari ja tiedotus

7. Raportointi.
TuloksetHankkeen tuloksena on noin viisi-kymmenkohtainen toimenpide-ohjelma. Lyhyen tähtäimen vaikutuksia ovat
toteutuvat liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat parantunut liiketoiminta sekä sitä tukeva kehittynyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Savossa. Pohjoissavolainen cleantech
liiketoiminta vahvistuu.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020