Hankkeen tiedot

NimiTehokkaasti työelämään
Aloituspäivä1.3.2016
Lopetuspäivä28.2.2019
www-sivuthttp://savoniaple.wordpress.com
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAija Hietanen
KuvausSavonia-ammattikorkeakoulun tavoitteet ja tehtävät/ Objectives and tasks of Savonia UAS:

Kehitetään ja pilotoidaan Tehokkaasti työelämään-palveluihin liitettävä PLE:n malli ja työkalu (Personal Learning Environment), jonka avulla korkeakouluopiskelija voi markkinoida ja brändätä itseään ja osaamistaan työnantajille ja harjoittelupaikkojen tarjoajille.
The project creates and pilots a PLE model (Personal Learning Environment), which enables a student of higher education to promote him/herself and his/her knowledge and skills to employers as well as companies providing internships.

PLE:n työstäminen tapahtuu koko korkeakouluopintojen ajan, jolloin osaamisen kehittyminen, työelämäyhteydet sekä verkostot ovat suoraan nähtävissä opiskelijan PLE:ssä.
Students work on their PLEs during their university studies, which makes it possible to see how personal growth & development, connections to working life as well as networks have developed.

Verkkopohjainen PLE on vuorovaikutteinen ja mahdollistaa osaamisen näkyväksi tekemisen erilaisilla mediaformaateilla.
An online PLE is interactive and allows the use of various media formats to make a student’s knowledge and skills visible.

Open Badge (=osaamismerkki) kehitetään tässä hankkeessa yhteistyössä työelämän kanssa, joka on täysin uusi lähestymistapa osaamisen näytön vahvistamiseksi ja Open Badgen kehittämiseksi. Työelämäkriteeristöllä vahvistetulla Open Badgella tulee olemaan huomattavasti suurempi arvo rekrytoinnissa kuin pelkästään oppilaitosten kehittämillä ja myöntämillä Open Badgeilla.
The project creates a set of criteria for OpenBadge together with representatives of working life. This is a new approach to strengthen the opportunities to represent a person’s skills and knowledge; OpenBadges developed in this project will give job-seekers and recruiters more value as the badges are based on the criteria set by working life.
KehittämistarveHanke on syntynyt tarpeesta kehittää/edistää korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen.
ToimenpiteetKonkreettiset toimenpiteet / Concrete project tasks and outcomes:

PLE:n kehittäminen ja pilotointi: valitaan kaksi opiskelijaryhmää, jotka työstävät henkilökohtaisia oppimisympäristöjään monimediaisesti erilaisilla sosiaalisen median palveluilla ja työkaluilla. Pilotoinnin aikana opiskelijat verkostoituvat työnantajiin ja yrityksiin. PLE:ssä painotetaan osaamisen näkyväksi tekemistä ja verkostoitumista.
Development and piloting of PLE: two students groups are chosen to create their personal learning environments with various social media services and tools. During piloting, the students become networked with employers and companies. PLE focuses making students’ knowledge and skills visible.

Pilottijaksoon sisältyy koulutusta: opiskelijoille/opettajille monimediaisen materiaalin tuottamisesta, itsensä brändäämisestä verkossa, urakehityksestä, sosiaalisen median palveluista ja työkaluista sekä työnhakupalveluista. Kuvataan ja visualisoidaan PLE:n rakentamisprosessi osaksi valtakunnallista palvelua.
Training sessions are organised: students/teaching staff learn how to produce material with various tools and applications and to promote themselves online, and about career development, socia media services and tools as well as recruitment services. The project also documents and visualises the process of creating a PLE as part of a nationwide service.

Luodaan Open Badge kriteeristö opiskelijoiden PLE:lle: kootaan työryhmä työelämän edustajista ja työstetään kriteerit, jotka vastaavat rekrytoivan työelämän vaatimuksia siitä, millaista näyttöä opiskelijan PLE:ltä edellytetään. rekrytointiprosessissa. Tavoitteena on, että jokaisen opiskelijan PLE on vahvistettu työelämän myöntämällä Open Badgella.
OpenBadge criteria are defined for students’ PLEs: a workgroup of working life representatives is created and the group defines the criteria to match the recruitment requirements of companies and organisations. The goal is that every student’s PLE is awarded an OpenBadge.

Suunnitellaan Open Badgen visuaalinen layout, kehitetään Open Badgeille pankki ja kuvataan ja visualisoidaan Open Badgien rakentamisprosessi osaksi valtakunnallista palvelua.
Creation of visual layout of OpenBadge and a collection of various OpenBadges. Description and visualisation of OpenBadge process as part of a national service.

TuloksetHankkeen tuloksena syntyy opetukseen liittyviä käytänteitä, jotka edesauttavat valmistuvia opiskelijoita työllistymään tehokkaammin.
KumppanitTehokkaasti työelämään -hankkeen koordinaattorina toimii Lahden Ammattikorkeakoulu (LAMK). Hankkeen toteutusaika on 3/2016 – 2/2019.
Effectively in Working Life project is coordinated by Lahti University of Applied Sciences. The project started in March 2016 and ends in February 2019.

Hankkeen sivut/ Project homepage: http://www.lamk.fi/projektit/tehokkaasti-tyoelamaan/Sivut/default.aspx

Kohderyhmä: Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat sekä terveysalan ja liiketalouden työelämä/yritysyhteistyökumppanit.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020