Hankkeen tiedot

NimiTyön ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä tutkimusavusteinen kehittämisprojekti
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.3.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Iire
KuvausHankkeen tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten
yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja
kilpailukykyä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten
kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja
sitoutumista, koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia
kehittämisrakenteita, jotka hyödyntävät myös verkkoa ja digitaalisuutta. Yritykset tarvitsevat
ulkopuolista tukea näiden rakenteiden luomiseen
KehittämistarveHankkeessa vastataan sekä yrityskohtaisiin että yleisempiin kohdejoukkoa ja -toimialoja
koskeviin kehittämishaasteisiin ja -tarpeisiin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat yritysten
itsensä ilmaisemat kehittämistarpeet, joiden pohjalta kaikille osallistuville yrityksille tehdään
räätälöity kehittämissuunnitelma, jonka toteuttamista hankkeen asiantuntijat tukevat
ToimenpiteetHanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan kolmella maantieteellisellä alueella - Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa vastataan sekä yrityskohtaisiin että yleisimpiin kohdejoukkoa ja niiden toimialoja koskeviin kehittämishaasteisiin ja -tarpeisiin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat yritysten itsensä ilmaisemat kehittämistarpeet. Niiden pohjalta kaikille osallistuville yrityksille tehdään räätälöity kehittämissuunnitelma, jonka toteuttamista hankkeen asiantuntijat tukevat. Myös yleisempiä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeita paikannetaan, kartoitetaan ja haetaan ratkaisuja eri toimialojen ja yrityskoon, alueellisista ja seudullisista sekä eri toimialojen yrityskohtaisis-ta kehittämistarpeista käsin. Siten kehittämisrakenne muodostuu yrityskohtaisesta, alueellisesta ja kaikkien hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteisellä, verkostomaisella ja tuottavuuden ja työhyvin-voinnin ilmiöihin yleisemmin liittyvällä temaattisella kehittämisellä.

Hanke vaiheittain:
1. alkumittaukset
2. yrityskohtaiset alkukartoitukset
3. kehitysohjelman laatiminen
4. verkosto-oppiminen
5. loppumittaukset.
Tulokset
KumppanitHanke on yhteishanke, jossa pääkordinaattorina toimii Tampereen Yliopisto. Osatotetuttajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy.

Varsinaisia kohderyhmiä ovat mikro (alle 10), pienet (alle 50) ja keskisuuret (alle 250) yritykset, niiden omistajat, johto
ja koko henkilöstö.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020