Hankkeen tiedot

NimiDC-aluevalaistus
Aloituspäivä1.6.2016
Lopetuspäivä31.7.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPasi Lepistö
KuvausHankkeen tavoitteita ovat:

1. Rakentaa DC-sähköntuotanto-, -varastointi- ja -siirto- sekä LED-valaisujärjestelmä
2. Tutkia ja kokeilla DC-sähköntuotannon, -varastoinnin ja -siirron soveltuvuutta rajatun kaupunkialueen (puiston, kevyen liikenteen väylän tai rakennuksen ulkovalaistuksen) LED-valaistukseen
3. Tekniikan toteutusratkaisujen tutkiminen todellista käyttötilannetta vastaavassa ympäristössä
4. Tutkia ja kokeilla soveltuvin osin IoT-tekniikan hyödyntämismahdollisuuksia älykkään sähköverkon toteutuksessa sekä mittatiedon keruussa
5. valaistuksen palveluliiketoimintamallien selvittäminen
KehittämistarveEnergiankäytössä on maailmanlaajuisena tavoitteena pienentää kulutusta erilaisin teknisin ja toiminnallisin ratkaisuin. Kaupungistumisen edetessä varsinkin kaupunkien energiaratkaisuilla on suuri merkitys energian kokonaiskulutukseen ja kaupungeissa valaistuksella on merkittävä osa energian kulutuksessa. LED-valaisimet kuluttavat vähemmän sähköä verrattuna nykyisin yleisesti käytössä oleviin valaisimiin ja LED-teknologian myötä manner-Euroopassa on tutkittu sekä otettu myös käyttöön LaaS-palveluja (Lighting as a Service).

Sähköntuotannossa on pyrkimys uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja erityisesti aurinkokennot soveltuvat hyvin käytettäviksi myös kaupunkiympäristössä. Aurinkokennot tuottavat tasavirtasähköä (DC-sähkö), joka muunnetaan käytettäessä useimmiten vaihtovirtasähköksi. Tasavirtasähkönsiirrolla on kuitenkin useita etuja puolellaan verrattuna vaihtovirtasähkönsiirtoon, kuten pienemmät siirtohäviöt.

DC-aluevalaistus-projektin sisältönä on tutkia DC-sähkötuotantoa, -varastointia ja- siirtoa sekä tekniikan soveltuvuutta rajatun kaupunkialueen (puiston tai kevyen liikenteen väylän tai rakennuksen ulkovalaistuksen) LED-valaistukseen. Projektissa tutkitaan ja testataan myös soveltuvin osin IoT-tekniikan hyödyntämistä DC-sähköverkon valaistusjärjestelmän seurannassa. Projektin keskeisinä teemoina ovat energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian edistäminen.
ToimenpiteetHankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat:

1. Tarkentava tekninen suunnittelu
2. Hankitaan tasavirtasähköntuotantoon ja –siirtoon soveltuvia laitteistoja olemassa olevien laitteiden täydentämiseksi
3. Hankitaan myös LED-valaisujärjestelmään tarvittava kaapelointi, valaisinlaitteet ja ohjaustekniikka
4. Kootaan laboratorioympäristössä toimiva DC-sähkö- ja LED-valaistusjärjestelmä
5. Liitetään järjestelmään valaisinkohtainen seuranta- ja ohjauslaite
6. Pystytetään Opistotien toimipisteen kiinteistölle ulkotilaan DC-sähkö- ja LED- valaistusjärjestelmä, jonka toimintaa
seurataan neljän vuodenajan verran
7. IoT-moduulien ja –sensoreiden asennukset
8. Seurataan järjestelmän toimintaa, mittatietoja ja energiatasetta
9. Selvitetään erilaisia valaistuksen palveluliiketoimintamalleja ml. LaaS
TuloksetHankkeen tuloksia ovat:

1. DC- sähköverkko- sekä LED-valaistusjärjestelmä koekentäksi hankkeeseen sekä yrityksille ja opiskelijoille Opistotienkampuksen sisäpihalle
2. DC-tekniikan käyttökokemukset ja soveltuvuustulokset rajatun kaupunkialueen (puiston tai kevyen liikenteen väylän) LED-valaistuksessa
3. Tutkimustuloksia IoT- ja älykkään sähköverkon sovelluksista
4. Valaistuksen palvelumalleja todellista käyttötilannetta vastaavassa ympäristössä
KumppanitHankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.
Yhteyshenkilö:
Pasi Lepistö
p. 044 785 5521
pasi.lepisto@savonia.fi

Hankkeessa mukana:
Pohjois-Savon liitto
ja kolme yritystä:
-Kuopion Kaupunki
-Savon Voima Verkko Oy
-Voimatel Oy


RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020