Hankkeen tiedot

NimiKOUVI
Aloituspäivä1.10.2011
Lopetuspäivä31.8.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPaavo Maskulainen
KuvausTavoitteena on hankkeen aikana kehittää pysyvä toimintamalli hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten koulutusosaamisen vientiin ja siirtää se pysyväksi toiminnaksi kunkin oppilaitoksen omaan organisaatiorakenteeseen.

Tavoitteena on

1. Tunnistaa koulutusviennin potentiaaliset kohderyhmät ja oppilaitosten palveluntarjontaan ja osaamisaloihin parhaiten sopivat markkina-alueet, vientitavat ja kumppanuudet

2. laatia Itä-Suomen yliopistolle ja Savonia-AMK:lle koulutusvientistrategiat

3. käynnistää oppilaitosten palveluntarjonnan aktiivinen ja suunnitelmallinen markkinointi valituille kohdealueille ja -asiakasryhmille

KehittämistarveVuoden 2009 alussa valmistunut korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteena on, että osaamisen ja koulutuksen viennistä tulee kansallisesti merkittävä vientituote. Suomessa koulutusosaamisen vienti on volyymiltaan suhteellisen pientä, mutta mahdollisuutena on koulutusmarkkinoiden globalisoituminen ja kysyntä erilaisille tuotteille ja palveluille. Suomessa koulutusosaamisen tuotteistamisessa ja kansainvälistymisessä ollaan vasta alussa ja tukimuodot ovat vasta kehittymässä.
ToimenpiteetHankkeen aikana tunnistetaan ja kuvataan potentiaalisimmat asiakaskohderyhmät ja markkina-alueet tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa oppilaitosten tuottamille kärkituotteille ja –palveluille(joita on jalostettu erillisissä tuotteistamishankkeissa).

Hankkeen aikana selvitetään myös erilaisten toteutusvaihtoehtojen soveltuvuutta eri asiakaskohderyhmille ja palvelutarjonnalle:
- palvelu toteutetaan ulkomailla, jolloin palveluntarjoajat liikkuvat
- palvelu toteutetaan Suomessa ja asiakkaat matkustavat Suomeen
- palvelu tai tuote tarjotaan rajojen yli tietoverkkoja, ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntäen
- palveluiden ja tuotteiden tarjoamisena ulkomaalaisten tai omien ulkomailla sijaitsevien laillisten yksiköiden kautta.
TuloksetKansainvälinen opetustarjonta houkuttelee opiskelijoita entistä enemmän myös kotimaasta, mutta erityisesti ulkomaalaisen opiskelijoiden määrä molemmissa koulutusyksiköissä kasvaa merkittävästi hankkeen toimenpiteiden tuloksena. Opiskelijoista myös entistä suurempi osa jää opintojen jälkeen alueelle ja on alueella toimivien kansainvälisten yritysten potentiaalista työvoimaa.

Lyhyen aikavälin tuloksena on laajennettu hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten markkina-aluetta sekä luotu kansainvälistä yhteistyöverkostoa koulutusvientiin ja toimintaan osana kansallista Future Learning Finland -klusteria.

KumppanitVälittömänä kohderyhmänä ovat
- Itä-Suomen yliopiston eri yksiköt, jotka vievät koulutuspalveluitaan kansainvälisille markkinoille
- Savonia-AMK:n eri yksiköt jotka vievät koulutuspalveluitaan kansainvälisille markkinoille

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat
- yhteistyöoppilaitokset ja muut yhteistyökumppanit ulkomailla ja kotimaassa, joiden kanssa kehitetään markkinointiyhteistyötä
- ulkomaiset asiakkaat, joille tuotteistettuja vientituotteita tarjotaan
- suomalaiset yritykset, joiden ulkomainen henkilökunta tarvitsee erilaista täydentävää koulutusta
- ulkomailta rekrytoitava opetus- ja tutkimushenkilöstö oppilaitoksen painopistealoilla

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen Yliopisto ja Savonia Ammattikorkeakoulu.
RahoittajaESR 2007-2013