Hankkeen tiedot

NimiNautaNurmi
Aloituspäivä1.9.2015
Lopetuspäivä28.2.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSeppo Mönkkönen
Kuvaus
KehittämistarveNautaNurmi -hankkeen tavoitteena on parantaa nurmituotantoon perustuvan naudanlihantuotannon
kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen kilpailukykyä. Hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä
naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle. Tavoitteeseen
pyritään parantamalla nurmirehuntuotannon kustannustehokkuutta ja kehittämällä tuotantomalleja
ja -ratkaisuja sekä rehun- että eläintuotantoon. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen
varsinaisena kohderyhmänä ja suorina edunsaajina ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat.
Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä
ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät asiantuntijat ja suunnittelijat eri organisaatioissa.
Hankkeen välillisinä kohderyhminä tuloksista hyötyvät ammattikorkeakoulut ja toisen
asteen ammatilliset oppilaitokset. Lisäksi viranomaistahot voivat hyödyntää hankkeen tuottamaa
tietoa päätöksentekonsa tukena. Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hanke on keskeinen
osa toimintaa, jonka tavoitteena on kotimaisen naudanlihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen
ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeessa on 5 työpakettia, jotka tähtäävät naudanlihantuotannon
kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen: 1) Nurmisäilörehun säilönnällisen laadun merkitys
kasvavien nautojen ruokinnassa, 2) Kolmen niiton strategia säilörehunurmen korjuussa, 3) Työkaluja
tuotannon tehostamiseen, 4) Naudanlihantuottajien tuotannonsuunnittelu- ja talouskoulutus, 5)
Tiedotus, raportointi ja hallinnointi.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020