Hankkeen tiedot

NimiKansallispuistomatkalla hyvinvointiin
Aloituspäivä1.9.2015
Lopetuspäivä31.8.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHilkka Lassila
KuvausProjektissa valmistuu viisi (5) kansallispuistoon tukeutuvaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailutuotetta (”kansallispuistotuotetta”), jotka perustuvat aitouteen ja paikallisuuteen. Kansallispuistotuotteella tarkoitetaan tuotetta, jossa asiakas osallistuu kansallispuistoympäristössä suoritettavaan toimintaan ja saa siitä sekä aidosta luonnosta elämyksiä.

Kansallispuistotuotteet rakennetaan yhteistyössä kohdeyritysten kanssa, jotka toimivat Pohjois-Savossa Tiilikkajärven ja Pohjois-Savossa sekä osin Keski-Suomessa Etelä-Konneveden kansallispuistojen alueilla. Tuotteita yritykset hyödyntävät jatkossa omassa liiketoiminnassaan.

Tuotekehittelyssä hyödynnetään 31.1.2015 päättyneen Luonto liikuttamaan -projektin lopputuloksia.

Kansallispuistotuotteiden laatu ja toimivuus testataan ja todennetaan asiakasryhmillä.

KehittämistarveLiikkumattomuus, ylipaino ja mielenterveyden ongelmat aiheuttavat korkeaa sairastavuutta, mikä heijastuu suurina työkyvyttömyys- ja työttömyyslukuina. Itä-Suomessa työttömyyttä pahentaa vielä yhteiskunnan rakennemuutos, minkä seurauksena työpaikat pakenevat syrjäseuduilta etelän kasvukeskuksiin. Usein työttömyyteen ja sosiaaliseen pahoinvointiin johtava kierre alkaa jo nuorena jäämällä koulutuksen ulkopuolelle, syrjäytymällä.

Tutkimusten mukaan luontoympäristö voi merkittävästi edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kehittämällä luontoympäristöön pohjautuvaa, terveyden edistämiseen tähtäävää matkailun palvelutarjontaa ja yritystoimintaa tuotetaan myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia ja samalla edistetään palveluja käyttävien hyvinvointia ja elämänlaatua. Tällaiselle näyttäisi olevan myös luontaista kysyntää, koska luonto- ja hyvinvointimatkailu ovat olleet viime vuosina matkailun kansainvälisiä megatrendejä ja nopeimmin kasvavia matkailun sektoreita.

Hanke toteuttaa LP:n Terveyden teemaohjelmaa 2020.
Toimenpiteet2015:
- Projektipäällikön rekrytointi
- Ohjausryhmän nimeäminen
- Projektisuunnitelman ja viestintäsuunnitelman laatiminen (projektipäällikkö)
- Järjestetään aloitusseminaari, kootaan kohdeyritykset ja luodaan yritysverkosto (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Analysoidaan matkailupalvelujen kehittämistarpeet yhdessä kohdeyritysten kanssa (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Yrityskohtainen tuotekehittely alkaa (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Työpajatyöskentely alkaa (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Kokeillaan matkailutuotteita asiakasryhmillä ja kehitetään matkailutuotteita palautteen perusteella

2016:
- Yrityskohtainen tuotekehittely jatkuu (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Työpajatyöskentely jatkuu (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
- Kokeillaan matkailutuotteita asiakasryhmillä ja kehitetään matkailutuotteita palautteen perusteella
- Kansallispuistotuotteiden (5 kpl) viimeistely ja valmistuminen
- Järjestetään loppuseminaari (projektipäällikkö ja Savonia ammattikorkeakoulu)
TuloksetHanketulosten raportointi:

- Raportoidaan projektissa valmistuneet viisi (5) kansallispuistotuotetta seikkaperäisesti.
- Analysoidaan ja raportoidaan kansallispuistotuotteiden laatu ja toimivuus 1) yritysliiketoiminnan, 2) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä 3) tuotteiden luontoystävällisyyden näkökulmasta. Analysointia varten kootaan testiryhmien ja hankkeessa mukana olevien yritysten palautteet projektissa valmistuneista kansallispuistotuotteista.
- Raportoidaan seminaarit: osallistujaluettelot, osallistujapalautteet ja valokuvat.
- Raportoidaan työpajatyöskentely: osallistujaluettelot, osallistujapalautteet, työpajatuotokset ja valokuvat.

Metsähallitus ja Savonia-amk kokoavat Tiilikkajärven ja Etelä-Konneveden kansallispuistoja käyttävät kohdeyritykset kumppaniyritysverkostoksi, jonka kanssa alueiden matkailupalvelujen kehittämistä jatketaan edelleen ja järjestetään vuosittain yritystapaamisia ja koulutustilaisuuksia.

Kohdeyritysten matkailutuotevalikoiman monipuolisuus ja laatu paranevat sekä kysyntä kasvaa. Kohdealueille rakentuu pysyviä ja toimivia yritysverkostoja. Edellä mainitut edistävät kohdeyritysten liiketaloudellista kannattavuutta ja tuottavat myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen.

Projektissa valmistuvat kansallispuistotuotteet ja luontoympäristössä toimiminen edistävät hyvinvointia myönteisten fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten terveysvaikutusten myötä.

Metsähallitus arvioi ja seuraa säännöllisesti kansallispuistojen kävijä- ja yritystutkimusten avulla paikallistaloudellisia vaikutuksia, asiakastyytyväisyyttä ja liiketoiminnan tunnuslukuja. Kansallispuistossa kävijöiden kokemusperäisiä hyvinvointivaikutuksia seurataan kävijätutkimusten avulla.

KumppanitHankkeen päätoteuttaja: Metsähallitus
Osatoteuttaja: Savonia ammattikorkeakoulu
Muut rahoittajat:
Pohjois-Savon ELY-keskus, ESR-ohjelma
Rautavaaran kunta
Rautalammin kunta
Konneveden kunta
Nuorisokeskus Metsäkartano

Palvelujen kehittymisestä hyötyy niin kansallispuistojen kävijät kuin alueella toimivat matkailuyrittäjät.


RahoittajaESR lump sum 2014-2020