Hankkeen tiedot

NimiTulevaisuuden elintarvikkeet - kuluttajaosaaminen ja verkostot
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä30.6.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSalla Willman
KuvausElintarvike-hankkeen tavoitteena on elintarvikealan yritysten ja toimialan yleinen kehittäminen vastaamaan entistä nopeammin muuttuvia toimialan tarpeita. Kotimaan markkinat ovat supistumassa tuonnin seurauksena ja vain markkinaosuuksien kasvattamisella voidaan lisätä yritysten liikevaihtoa. Tämä tarkoittaa väistämättä uusien tuotteiden tarvetta, tuotannon tehostamisen tarvetta ja myös markkina-alueiden laajentamista kotimaan markkinoita laajemmalle. Toimintatapojen muuttaminen vaatii tulevaisuuden tunnistamista ja osaamisen kehittämistä.

Paikallisen raaka-aineen käyttäminen elintarviketeollisuudessa lisää toimialan seudullista vaikuttavuutta. Hankkeen tavoitteeksi onkin asetettu paikallisen raaka-ainetuotannon tunnistaminen ja tuottajien ja elintarvikeyritysten välisen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat muovautuneet yritysten kanssa käytyjen keskustelujen ja osaamisverkostossa mukana olevien kehittämisorganisaatioiden huomioiden avulla.
KehittämistarveHankkeen peruslähtökohtana on alueen elintarviketeollisuuden kehittäminen. Kehittäminen onnistuu vain toimialalla toimivien yritysten kehittämisen ja kehittymisen kautta. Pielisen Karjalan elintarvikeyritysten vuotuinen liikevaihto on n. 30 m€, lisäksi alueella on useita pienempiä, muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä.

Yrityksillä on rajalliset resurssit toteuttaa arkirutiiniensa lomassa systemaattista tuotekehitystä saati paneutua ennakoivan ja riskejä madaltavan kuluttajatiedon, hiljaisten signaalien hyödyntämiseen ja jäsentämiseen osana liiketoimintaansa. Tämän hankkeen yhtenä keskeisenä perusajatuksena on tarjota elintarvikealan pk-yrityksille uusia näkökulmia, työkaluja, osaamista ja mahdollisuuksia tuotekehityksen, kuluttajatutkimuksen ja kansainvälistymisen saralla myös kansainvälisesti tunnustetun Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -tiedonsiirtokeskittymän toimintamallin mukaisesti (Future Food osana yhteiseuropppalaista pk-yritysten tiedonsiirtoverkostoa, www.tradeitnetwork.eu).
ToimenpiteetProjektin työpaketit:

TP 1: ALKUTUOTANNON ANALYYSI (Pielisen Karjalan maaseutupalvelut)
Alkutuotannon analyysin tavoitteena on selvittää Pielisen Karjalan alueen maatilojen, kalastajien ja luonnonmarjojen välittäjien tuotantomahdollisuudet paikalliselle elintarviketeollisuudelle.

TP 2: TOIMIALAKOHTAINEN KEHITTÄMINEN
Hankkeen kakkosvaiheen kokonaistavoite on toteuttaa yrityskohtaisia toimintasuunnitelmia ja parantaa toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä, työpajojen, koulutusten, opintomatkojen ja verkostoitumisten avulla.

TP 3: OSAAMIS- JA YRITYSVERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020