Hankkeen tiedot

NimiRegional Administration of Lake Restoration Initiatives
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöVille Matikka
KuvausLakeAdmin – hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

- Kehittää vesistökunnostusten tavoitteiden asettelua ja veden laatua alueilla, jotka ovat tunnistaneet järvien merkityksen alueensa taloudellisena kehitysmahdollisuutena

- Parantaa aluehallinnon vesien hoidon ja kunnostuksen vaikuttavuutta erityisesti järvien, lampien ja tekoaltaiden kunnostuksessa ja hoidossa
KehittämistarveJärviä, lampia ja tekoaltaita voidaan hyödyntää useisiin tarkoituksiin kuten raakavesilähteeksi,kasteluun, kalatalouteen ja virkistyskäyttöön. Huolimatta merkittävistä investoinneista jätevesien käsittelylaitoksiin, monien vesistöjen laatuun ja käyttökelpoisuuteen vaikuttavat edelleenkin haitallisesti esimerkiksi maatalous,monenlaiset hajakuormituslähteet ja sisäinen kuormitus. Näitä ongelmia voidaan hallita laadukkailla järvien hoitoohjelmilla sekä kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteillä järven tai vesireitin valuma-alueella.
Toimenpiteet
TuloksetLakeAdmin – projektissa 10 yhteistyöorganisaatiota aikovat:
- Jakaa ja siirtää hyviä vesien hoidon ja kunnostuksen käytäntöjä, jotta saavutetaan parempi veden laatu ja vesistöjen käyttöaste nousee

- Tehdä toteutussuunnitelmat, joissa autetaan käyttöönottamaan hyviä vesien hoidon ja kunnostuksen käytäntöjä maakuntien alueellisissa toimenpideohjelmissa

- Kehittää eurooppalainen järvikunnostusarkisto laajaksi tietolähteeksi, joka on tarkoitettu päättäjille, alueviranomaisille ja sidosryhmille

- Siirtää projektin tunnistamia hyviä käytäntöjä laajemmalle Eurooppaan ottaen huomioon vesipuitedirektiivin asettamat vaatimukset järville ja vesistöille huomioonottaen Euroopan monenlaiset luonnon olosuhteet
KumppanitSuomi: Suomen ympäristökeskus, Savonia-ammattikorkeaukoulu
Tsekki: Etelä-Bohemian yliopisto, Ceské Budejovice
Tanska: Allerødin kunta
Viro: Viron Biotieteiden yliopisto, Tartto
Kreikka: Pelionin alueen kehitysyhtiö
Unkari: Balatonjärven kehitys- ja koordinointivirasto (LBDCA)
Irlanti: Länsi-Irlannin alueviranomainen
Italia: Rietin maakunta
Malta: Temi Zammit -säätiö
RahoittajaInterreg IVC Operational Programme